O databázi

Iudictum získává data pouze z oficiálních zdrojů poskytovaných jednotlivými soudy. V současnosti pracujeme s databází Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, ze kterých pravidelně importujeme aktuální judikáty, a to vždy se souhlasem daného soudu. Znění judikátů v databázi Iudictum jsou neautentická a byla danými soudy poskytnuta bezplatně.

Databáze Nejvyššího soudu a Nejvyššího soudu obsahují i vybraná rozhodnutí soudů nižších stupňů, proto se i tato rozhodnutí nacházejí v naší databázi.

Aktuálnost dat

Soud Počet judikátů Rozsah
Ústavní soud 80.000 aktuální data*
Nejvyšší soud 110.000 aktuální data*
Nejvyšší správní soud 40.000 rok 2012 – aktuální data**
* v databázi Iudictum jsou veškeré judikáty, které jsou dostupné v databázi daného soudu, a pravidelně importujeme nově vydané judikáty
** v databázi Iudictum jsou veškeré judikáty od daného roku po aktuální – nově vydané judikáty importujeme pravidelně a současně postupně zpracováváme i judikáty vydané před daným rokem; v databázi se můžou vyskytovat i judikáty z období, které neuvádíme jako pokryté, a to z důvodu jejich vzájemných vazeb (např. prejudikatura)

Další rozšiřování databáze

Našim cílem je nabídnout uživatelům nejrozsáhlejší databázi judikatury českých soudů, proto v současné době pracujeme na pokrytí dalších soudů, konkrétně obou soudů vrchních. Současně postupně doplňujeme k judikátům, které již máme v databázi, další údaje. Pokud vám nějaký judikát v databázi chybí, můžete si ho jednoduše přidat do vaší soukromé databáze.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies