Vyhledávání

Jak hledat v databázi judikátů

Databáze judikátů Iudictum se pro přihlášené uživatele (placený účet nebo zkušební období) skládá ze tří částí – Moje, Veřejné a Všechny judikáty. Neregistrovaní návštěvníci nebo uživatelé s expirovaným účtem mají přístup pouze ke čtení Veřejných judikátů.

V sekci Moje judikáty se Vám zobrazují ty, které si jako přihlášený uživatel přidáváte do své kolekce judikátů. Na jednom místě si tak přehledně zobrazíte jen ty judikáty, které jste si předem uložili. Více o vlastní kolekci judikátů si přečtete zde.

V sekci Veřejné judikáty najdete veškeré judikáty tak, jak byly publikovány jednotlivými soudy. Upravíte-li si v sekci Moje judikáty některý judikát, v sekci Veřejné judikáty je možné si zobrazit jeho původní verzi.

Sekce Všechny judikáty kombinuje obě výše popsané sekce, a tedy můžete jednoduše vyhledávat naráz ve veřejných judikátech i v těch, které jste si uložili pro vlastní potřebu (včetně těch, které jste si sami přidali).

Přihlášený uživatel má ke každé sekci k dispozici rozšířený filtr pro snadné vyhledávání. Kromě hledaného výrazu tak můžete vyhledávání omezit na konkrétní soud, značku či časové období. Vyhledávat lze i dle vztahu k předpisu. Zvolené předvolby pro vyhledávání jednoduše zrušíte pomocí tlačítka „Vyčistit filtr“.

V jednotlivých sekcích může každý návštěvník seřadit judikáty podle data jejich vydání od nejnovějších či od nejstarších, nebo od nejrelevantnějších při hledání konkrétních hesel či spisové značky.
Pravidla vyhledávání

Abyste našli přesně ten judikát, který hledáte, nabízí Iudictum několik různých způsobů, kterými je možné v databázi vyhledávat.

 1. slovní spojení

  1. vyhledávání bez uvozovek

  2. Vyhledáte-li například spojení odměna exekutora bez uvozovek, nebude Iudictum považovat za nutné, aby se tato slova nacházela v textu vedle sebe. Na prvních místech se budou zobrazovat judikáty, které obsahují v celém svém textu nejvyšší počet hledaných slov „odměna“ a „exekutor“. Výrazy však nemusí být v textu judikátu vedle sebe.

  3. vyhledávání s uvozovkami

  4. Pokud při hledání slovního spojení potřebujete, aby se jednotlivá slova nacházela vedle sebe, je nutné použít uvozovky – vyhledávané spojení tak bude vypadat takto: "odměna exekutora". Takto zadaný výraz Vám zaručí, že se ve výsledcích budou vyhledávání budou objevovat pouze judikáty, kde se slova „odměna“ a „exekutor“ vyskytují vedle sebe.

  5. vyhledávání s vícenásobnými uvozovkami

  6. Nastat může i takový případ, kdy budete potřebovat vyhledat judikát, který obsahuje dvě nebo více slovních spojení. V tomto případě je možné použít několik párů uvozovek. Hledaný výraz tak může vypadat například takto: "nezajištěný věřitel" "insolvenční správce" "snížení odměny". Iudictum najde pouze ty judikáty, které obsahují tato tři slovní spojení, přičemž každé spojení se musí v judikátu nacházet vcelku. Není však nutné, aby tato jednotlivá spojení následovala přímo za sebou, stačí když se nacházejí kdekoliv v judikátu.

 2. skloňování

 3. Iudictum při vyhledávání používá vestavěný slovník a zadané výrazy skloňuje. Pokud však v rozšířeném filtru zaškrtnete možnost „Hledat jen zadaný výraz“, bude skloňování vypnuto a Iudictum najde pouze ty judikáty, kde se bude dané slovo vyskytovat ve tvaru, který jste uvedli. Toto lze samozřejmě kombinovat s použitím uvozovek, které jsou popsány výše.

 4. oblast hledání

 5. Iudictum umožňuje vyhledávat hledaný výraz nejen v samotném textu judikátu, ale i v dalších polích. Uživatel si může v rozšířeném filtru vybrat, ve kterých polích chce vyhledávat tak, aby dosáhl co nejpřesnějšího výsledku. Počet těchto polí není omezen – můžete tedy zaráz vyhledávat v jednom, v několika ale i ve všech polích naráz.

  • populární název - jde o název, který judikátu přiřazuje soud a který stručně shrnuje jeho obsah. Zpravidla obsahuje nejdůležitější klíčová slova, kterých se judikát týká

  • právní věta část textu judikátu, kterou daný soud považoval za nejdůležitější. Nachází-li se hledaný výraz v právní větě, existuje velká pravděpodobnost, že se ho daný judikát týká

  • komentované texty - jedná se o část textu judikátu, ke kterému si uživatel přidal komentář. Uživatel může pomocí této funkce jednoduše zúžit vyhledávání jen na části textu, které již dříve považoval za důležité a podbarvil si je

  • komentáře - jedná se o text komentáře, který si uživatel přidal ke komentovanému textu (tedy ne o text judikátu)

  • poznámky - jedná se o textové poznámky, které si uživatel přidal k danému judikátu (tedy ne ke konkrétní části judikátu)

 6. ostatní parametry

 7. Kromě hledaného výrazu nabízí Iudictum několik dalších parametrů, podle kterých lze vyhledávat. Parametry, které si uživatel vybere, se aplikují tak, že vždy musí být splněny všechny naráz, aby byl judikát nalezen. Vyberete-li tedy například konkrétní soud, datum od-do a štítek, budou zobrazeny pouze ty judikáty, které splňují všechny tyto podmínky naráz.

Nenašli jste odpovědi? Využijte službu online podpory v pravém dolním rohu.

Z vývoje Iudictum

Starší novinky

Iudictum je nově pro studenty zcela zdarma!

Je to tady! Se začátkem nového semestru bychom ti rádi nabídli možnost bezplatného využívání všech funkcí Iudictum po celou dobu tvého studia. Stačí mít platnou ISIC kartu. 
Číst dále

Rozšířili jsme vyhledávací filtr

Do vyhledávacího filtru jsme přidali nové parametry. Přihlášený uživatel si tak může nyní ještě více urychlit a usnadnit vyhledávání filtrováním podle toho, zda má daný judikát vztah k určitému předpisu nebo je v něm citován.
Číst dále

Spustili jsme pro Vás nápovědu

Jste u nás poprvé? Navštěvujete nás často, ale pořádně nevíte, co vše aplikace nabízí? Zaregistrovali jste se a nevíte, co dál?
Číst dále

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies