28 Cdo 1550/2021

23. 6. 2021, Nejvyšší soud

28 Cdo 1550/2021-726 USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyň a) H. B., narozené XY, bytem XY, b) K. Č., narozené XY, bytem XY, a c) K. S., narozené XY, bytem XY, všech zastoupených Mgr. Martinem Mládkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Ostrovní 2064/5, proti žalované...

27 Cdo 2711/2019

22. 6. 2021, Nejvyšší soud

27 Cdo 2711/2019-109 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Ivo Waldera v právní věci navrhovatele D. H. narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Bedřichem Hájkem, advokátem, se sídlem v Kadani, Jana Švermy 1696, PSČ 432 01, za účasti Bytového družstva S., se sídlem v XY, identifikační číslo osoby...

29 Cdo 1231/2021

10. 6. 2021, Nejvyšší soud

29 Cdo 1231/2021-537 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobce VPI CZ, v. o. s., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 03007740, jako insolvenčního správce dlužníka NOVOPLAN beta spol. s r. o., v likvidaci, identifikační číslo osoby 64832007,...

29 Cdo 1200/2021

10. 6. 2021, Nejvyšší soud

29 Cdo 1200/2021-751 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v právní žalobce EDHESSA s. r. o., se sídlem v Biskoupkách 33, PSČ 664 91, identifikační číslo osoby 27863816, zastoupeného JUDr. Kateřinou Tomkovou, advokátkou, se sídlem v Biskoupkách 33, PSČ 664 91, proti žalovanému V. B., bytem XY, jako...

II. ÚS 1332/21 #2

9. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatelky Aktiva Reality, s.r.o., se sídlem Na Kozačce 1212/4, Praha 2, zastoupené JUDr. Karlem Polákem, advokátem se sídlem Sokolovská 95, Praha 8 - Karlín, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 35 Co 410/2020-179 ze dne 9. 2. 2021,...

IV. ÚS 704/21

8. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Antonína Ftorka, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. ledna 2021 č. j. 4 As 228/2018-66, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 17. 3. 2021, se stěžovatel domáhá zrušení v...

II. ÚS 1176/21

8. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatelky společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s., sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, zastoupené JUDr. Kateřinou Perthenovou, advokátkou se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti usnesení...

II. ÚS 3279/20

8. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudce Davida Uhlíře a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatelky společnosti Coal Services a. s., sídlem Václava Řezáče 315, Most, zastoupené JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem, sídlem Přístavní 321/14, Praha 7, proti usnesení Nejvyššího soudu...

29 NSCR 42/2021

8. 6. 2021, Nejvyšší soud

KSPH 67 INS XY 29 NSČR 42/2021-B-63 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužníka J. Š., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem, se sídlem v Brně, Bolzanova 461/5, PSČ 618 00, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn....

IV. ÚS 935/21

4. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele J. P., t. č. Věznice Valdice, proti rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 5. listopadu 2019 sp. zn. 6 T 85/2019, za účasti Okresního soudu v Kladně, jako účastníka řízení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 8. 4. 2021, se stěžovatel domáhá...

II. ÚS 2994/20

3. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky MP stavební firma s. r. o., sídlem Libušina 2498, Teplice, právně zastoupené Mgr. Miroslavem Kučerou, advokátem se sídlem Bělohorská 8, Praha 6, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2020 č. j. 32 Cdo 2168...

III. ÚS 1004/21

3. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o návrhu stěžovatelky Elišky Bendlové, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2021 č. j. 33 Cdo 3092/2020-798, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Dne 16. 4. 2021 byla Ústavnímu soudu doručena blanketní ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka podle čl. 87 odst...

II. ÚS 1254/21

2. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce zpravodaje Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatelky Potamos CZ s.r.o., se sídlem Bubenská 943/8a, Praha 7, zastoupené JUDr. Jiřím Jarošem, Ph.D., advokátem se sídlem Na Pankráci 449/11, Praha 4, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. března 2021, č. j. 3 Afs 149/2018-54 a...

Oddlužení je šancí na nový začátek

II. ÚS 1119/21

2. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele M. J., zastoupeného Mgr. Filipem Němcem, advokátem, se sídlem Opletalova 4, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 10 To 58/2021-1032 ze dne 4. března 2021, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky ...

21 Cdo 1299/2021

2. 6. 2021, Nejvyšší soud

21 Cdo 1299/2021-146 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., v právní věci žalobkyně I. M., narozené XY, bytem XY, zastoupené Odborovým svazem KOVO, odborovou organizací se sídlem v Praze, náměstí Winstona Churchilla č. 1800/2, IČO 49276832, proti žalovanému Vitesco...

III. ÚS 1347/21

1. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížností stěžovatelů 1) N. R., zastoupené Mgr. et Mgr. Markem Čechovským, Ph.D.,...

III. ÚS 1374/21

1. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu stěžovatelů Bc. Ladislava Regnarda a Terezie Regnardové, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, č. j. 23 Cdo 436/2021-213, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Dne 24. 5. 2021 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako "ústavní stížnost" a současně též "žádost o prodloužení lhůty a přerušení...

III. ÚS 871/21 - K právu osoby zúčastněné na řízení vyjádřit se k návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby

1. 6. 2021, Ústavní soud

I. Správní soud si musí být vědom toho, jaké rozhodnutí správního orgánu je správní žalobou napadeno, kdo jsou osoby zúčastněné na řízení a že přiznáním odkladného účinku žaloby může dojít k zásahu do veřejných subjektivních práv těchto osob. Byť rozhodnutí soudu o přiznání odkladného účinku žaloby představuje dílčí rozhodnutí dočasné povahy, ani u něj nemůže Ústavní soud připustit, aby bylo...

Oddlužení je šancí na nový začátek

IV. ÚS 1163/21 - Ke včasnému podání stížnosti v trestním řízení v souvislosti s

1. 6. 2021, Ústavní soud

Ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, upravující podávání a doručování stížností, jsou konkretizací kautel ústavně zaručeného základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 36 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, včetně jeho výchozí složky, tj. práva na přístup k soudu. Nelze-li proto v důsledku...

III. ÚS 1333/21

1. 6. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 425/1, Praha 4, zastoupené Mgr. et Mgr. Janem Kořánem, advokátem sídlem Opletalova 55, Praha 1, proti výroku I. usnesení Městského soudu v Praze ze...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies