I. ÚS 466/18

12. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl o návrhu L. P., t. č. ve Věznici Horní Slavkov, PS 50/CO, Horní Slavkov takto: Ústavní stížnost se odmítá. OdůvodněníNavrhovatel ve svém podání doručeném Ústavnímu soudu dne 5. února 2018 uvádí, že podává stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 4 T 11/2014 ze dne 21. 11. 2014 a na ně navazujícím rozhodnutím Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu. ...

I. ÚS 1111/18

11. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu T. R., toho času ve Vazební věznici Praha - Ruzyně, na přezkum blíže nespecifikovaných soudních rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 14 T 7/2014, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění Návrh na zahájení řízení nesplňuje základní zákonné požadavky na jeho projednání podle § 30 odst....

31 Cdo 4831/2017

11. 4. 2018, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté, JUDr. Jiřího Doležílka, JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., JUDr. Romana Fialy, JUDr. Miroslava Galluse, JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Davida Havlíka, JUDr. Kateřiny Hornochové, JUDr. Zdeňka Krčmáře, JUDr. Vladimíra Kůrky, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Petra Šuka, JUDr. Petra Vojtka a...

II. ÚS 3977/17

11. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové, soudce Vojtěcha Šimíčka a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Luboše Zýky, zastoupeného Mgr. Robertem Plickou, advokátem se sídlem Národní 58/32, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2017, č. j. 20 Cdo 3235/2017-149, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29....

III. ÚS 393/18

11. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka, soudce Josefa Fialy a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatelky Ireny Kopecké, zastoupené Mgr. Michalem Vogelem, advokátem, sídlem Sokolovské nám. 312/1, Liberec, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 2017, č. j. 8 Cmo 7/2016-193, a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v...

III. ÚS 2287/17

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatelky T. K., zastoupené JUDr. Tomášem Arnoštem, advokátem, sídlem Bartošova 1660/16, Přerov, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 19. dubna 2017 č. j. 70 Co 77/2017-2067, za účasti Krajského soudu v Ostravě -...

IV. ÚS 3587/17

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Musila, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Jana Filipa o ústavní stížnosti JUDr. Kateřiny Tomkové, advokátky, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2017, č. j. 22 Cdo 1169/2017-338, Krajského soudu v Brně ze dne 17. 8. 2016, č. j. 16 Co 252/2016-312, a Městského soudu v Brně ze dne 17. 5. 2016, č. j. 32 C 37/2009-303, za...

II. ÚS 689/18

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatelky Architektonické studio Gama, s. r. o., se sídlem Vídeňská 405, Praha 4, právně zastoupené JUDr. Petrem Novotným, advokátem, AK se sídlem Jugoslávských partyzánů 1599/31, Praha 6, proti výroku III. rozsudku Městského...

IV. ÚS 3548/17

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Musila, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Jana Filipa o ústavní stížnosti a) MUDr. Ladislava Kubeše, b) Mgr. Lukáše Nohejla, zastoupených Mgr. Helenou Kohoutovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Kinských 76/7, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2017, č. j. 30 Cdo 3992/2015-169, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24...

II. ÚS 2546/17

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele Oldřicha Krále, právně zastoupeného JUDr. Alenou Beranovou, advokátkou, AK se sídlem Andělská 300, Kutná Hora, proti rozsudku Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 22. 12. 2015 č. j. 7 C 79/2015-89, rozsudku Krajského...

II. ÚS 915/18

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Lubomíra Rathouského, zastoupeného Mgr. Soňou Adamovou, advokátkou se sídlem Pplk. Sochora 740/34, Praha 7, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 11. 9. 2015, č. j. 59 C 108/2011-85, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2017, č. j....

II. ÚS 3513/17

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida a soudce Vojtěcha Šimíčka (zpravodaj) a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. K., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody, VV Pankrác, Praha, zastoupeného JUDr. Vladimírou Pajerovou, advokátkou se sídlem Fügnerovo náměstí 3, Praha 2, proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze...

III. ÚS 892/18

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti Ing. Pavla Radoně, zastoupeného JUDr. Danielem Novotným, Ph.D., advokátem, sídlem Valdštejnovo nám. 76, Jičín, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. prosince 2017 č. j. 30 Cdo 2370/2017-384, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. prosince 2017 č....

II. ÚS 176/18

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatelky CREX, s. r. o., se sídlem Na Lysinách 457/20, Praha 4 - Hodkovičky, zastoupené Mgr. Martinem Kašparem, advokátem, AK se sídlem Nad Rokoskou 1228/38, Praha 8, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10....

III. ÚS 3126/17

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti Jaroslava Piskora, zastoupeného JUDr. Danuší Matěnovou, advokátkou, sídlem Sokolovská 101/101b, Praha 8 - Karlín, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2017 č. j. 21 Cdo 1037/2017-252 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9....

III. ÚS 919/18

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatelky E. S., soudkyně Krajského soudu v Ostravě, zastoupené JUDr. Petrem Langerem, Ph.D., LL.M., advokátem, sídlem Sokolská třída 1331/31, Ostrava, proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 6. prosince 2017 č. j. 13 Kss 3/2016-181, za...

IV. ÚS 936/18

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Musila, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Jana Filipa o ústavní stížnosti Ing. Václava Simmera, zastoupeného JUDr. et Bc. Milanem Čmelíkem, advokátem se sídlem v Jablonci nad Nisou, Lidická 405/3, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2017, č. j. 13 Co 465/2017-18, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka...

I. ÚS 1114/18

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl o návrhu T. R., t. č. Vazební věznice Praha-Ruzyně, takto: Návrh se odmítá. OdůvodněníNavrhovatel v podání doručeném Ústavnímu soudu dne 27. 3. 2018 uvádí, že se domáhá zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp. zn. 15 To 14/2018 a Okresního soudu Praha-západ sp. zn. 14 T 7/2014. Přestože již byl navrhovatel opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučován o formálních...

III. ÚS 656/18

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Horsta Caspara, bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 13. září 2017 č. j. 59 Co 236/2017-68 a proti rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. května 2017 č. j. 19 C 206/2016-45, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Ústavní stížností,...

III. ÚS 886/18

10. 4. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele MVDr. Františka Makovského, bez právního zastoupení, proti usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 31. října 2017 č. j. 23 Co 133/2017-43 a ze dne 31. října 2017 č. j. 23 Co 354/2017-44, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Ústavní stížností, Ústavnímu soudu...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies