32 Nd 170/2018

20. 8. 2018, Nejvyšší soud

32 Nd 170/2018-369 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Prefa Pardubice a.s., se sídlem v Pardubicích, U Prefy 579, PSČ 533 51, identifikační číslo osoby 46504818, zastoupené Mgr. Vladimírem Štěpánkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru...

I. ÚS 2620/15

15. 8. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Tomáše Lichovníka a soudců Vladimíra Sládečka a Davida Uhlíře (soudce zpravodaje) o návrhu stěžovatelů 1) T. S. a 2) L. S., zastoupených JUDr. Josefem Lžičařem, advokátem, sídlem Sokolovská 24, Praha 8, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2015 č. j. 30 Cdo 846/2015-131, za účasti Nejvyššího soudu jako účastníka řízení, a České...

28 Ncu 84/2018

14. 8. 2018, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném R. G., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :Rozsudek Okresního soudu Hernals, Rakouská republika, jímž bylo určeno, že není otcem nezletilé, z matky R. G., se uznává, pokud jde o...

32 Cdo 2666/2018

14. 8. 2018, Nejvyšší soud

32 Cdo 2666/2018-180 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobce P. N., zastoupeného JUDr. Miroslavem Bartošem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Bílinská 1147/1, PSČ 400 01, proti žalované České pojišťovně a. s., se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Spálená 75/16, PSČ...

3 Tdo 990/2018

14. 8. 2018, Nejvyšší soud

3 Tdo 990/2018-312 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. 8. 2018 v řízení o dovoláních, která podali obvinění V. Č., J. K., J. H., M. S., K. Š., A. Z. a Z. Z. a nejvyšší státní zástupce v neprospěch obviněné A. V., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 1. 2018, sp. zn. 5 To 56/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v...

28 Ncu 66/2018

14. 8. 2018, Nejvyšší soud

28 Ncu 66/2018-4 USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem C. D., t a k t o :I. O návrhu na uznání rozsudku Třetího vrchního soudu ve věcech občanských a obchodních federálního distriktu hlavního města Caracas, spolkového státu...

28 Ncu 78/2018

14. 8. 2018, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném L. Š., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR,t a k t o :Rozsudek Soudu druhého soudního okrsku státu Nevada v a pro okres Washoe, oddělení pro rodinné záležitosti, Spojené státy americké, jímž bylo rozvedeno...

28 Ncu 79/2018

14. 8. 2018, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném J. F., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR,t a k t o :Rozsudek Obvodního soudu okresu Washtenaw, oddělení pro rodinu, stát Michigan, Spojené státy americké, jímž bylo rozvedeno manželství, se uznává, pokud...

28 Ncu 68/2018

14. 8. 2018, Nejvyšší soud

28 Ncu 68/2018-4 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem D. Š., t a k t o :I. O návrhu na uznání rozsudku Lidového soudu obvodu Cau Giay města Hanoj, Vietnamská socialistická republika, o rozvodu manželství, jsou příslušné...

28 Ncu 83/2018

14. 8. 2018, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném L. S., zastoupeným E. M., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR,takto:Rozsudek Obvodního soudu okresu Cook, Illinois, Spojené státy americké, jímž bylo rozvedeno manželství, se uznává, pokud jde o vyslovení...

28 Ncu 70/2018

14. 8. 2018, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném J. H., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR,t a k t o :Rozsudek Federálního vrchního soudu, Etiopská federativní demokratická republika, jímž bylo rozvedeno manželství, se uznává, pokud jde o vyslovení...

32 Nd 170/2017

13. 8. 2018, Nejvyšší soud

32 Nd 170/2017 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci dlužníka M. D., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 31 INS 25648/2014, o insolvenčním návrhu věřitelů 1) Real Estate Properties s. r. o., se sídlem v Trenčíně,Potočná 610, Slovenská republika,...

II. ÚS 3408/16

9. 8. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele města Louny, se sídlem Mírové náměstí 35, Louny, zastoupeného JUDr. Karlem Davidem, advokátem, AK se sídlem Sladkovského 1640, Louny, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2016 č. j. 21 Cdo 3069/2016-197 a...

II. ÚS 3525/16 - Právo obžalovaného průběžně znát právní náhled soudu na svůj status spolupracujícího obviněného

7. 8. 2018, Ústavní soud

Ústavní ochranu proti sebeobvinění zakotvuje Listina základních práv a svobod v obecné rovině v čl. 37 odst. 1 a ve vztahu k obviněnému v čl. 40 odst. 4 v podobě práva odepřít výpověď. Privilegium obviněného nezhoršovat své procesní postavení nabývá skrze princip nemo se ipsum accusare (prodere) dokonce přednost před účelem trestního řízení, spočívajícím podle ustanovení § 1 odst. 1 trestního...

I. ÚS 1827/18

7. 8. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti společnosti PAMCO, spol. s r. o., Na Strži 28/241, Praha 4, zastoupené JUDr. Oldřichem Godyckim, advokátem se sídlem Mírové nám. 48, Louny, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, č. j. 27 Cdo 5998/2017-181, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:I.Usnesením Městského soudu v Praze ze...

I. ÚS 1937/18

7. 8. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Lichovníka, soudců JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) a JUDr. Davida Uhlíře o ústavní stížnosti Pavlíny Havránkové, zastoupené JUDr. Tomášem Průšou, advokátem se sídlem Glinkova 1659/14, Praha 6, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 7. 2017 č. j. 2 VSPH 984/2017-B-147 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12...

I. ÚS 3069/17

7. 8. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudce Vladimíra Sládečka a soudce zpravodaje Davida Uhlíře o ústavní stížnosti R. K., zastoupeného Mgr. Jiřím Ježkem, advokátem se sídlem Dvořákova 26, Ostrava, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. června 2017 č. j. 11 Tdo 668/2017-49, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. června 2016 č. j. 4 To 66/2016-1172 a...

I. ÚS 345/18

7. 8. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Lichovníka, soudců JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) a JUDr. Davida Uhlíře o ústavní stížnosti Anny Hrubé a Jaromíra Hrubého, zastoupených Mgr. Jitkou Kocourkovou, advokátkou se sídlem Nádražní 329, Česká Třebová, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2017 č. j. 26 Cdo 3563/2017-332 a rozsudku Krajského soudu v...

II. ÚS 2013/17

7. 8. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj) a Vojtěcha Šimíčka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky: Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské, sídlem Beethovenova 235/1, 746 01 Opava, zastoupené Mgr. Markem Svojanovským, advokátem sídlem Dvorek 16, 798 57 Laškov, proti usnesení Nejvyššího...

I. ÚS 1950/18

7. 8. 2018, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Lichovníka, soudců JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) a JUDr. Davida Uhlíře o ústavní stížnosti Ing. Pavla Radoně, zastoupeného JUDr. Danielem Novotným, Ph.D., advokátem se sídlem Valdštejnovo nám. 76, Jičín, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 32 Cdo 933/2018-55 ze dne 9. 4. 2018, usnesení Krajského soudu v Praze č. j....

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies