29 Nd 420/2020

21. 10. 2020, Nejvyšší soud

29 Nd 420/2020-32 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v exekuční věci oprávněného T. M., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Walterem, advokátem, se sídlem v Žatci, Volyňských Čechů 837, PSČ 438 01, proti povinnému Balbec Invest III S. á. r. l., se sídlem v Lucemburku, rue de Neudorf 560A, L-2220, Lucemburské velkovévodství,...

10 As 130/2019 - 38

13. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

Pokud držitel cizozemského řidičského průkazu, který má v ČR trvalý pobyt, nepožádá o výměnu řidičského průkazu podle § 116 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve tříměsíční lhůtě ode dne, kdy získal povolení k pobytu, neznamená to, že mu zanikne řidičské oprávnění. Pouze přijde o možnost prokazovat jeho existenci platným řidičským...

4 As 258/2020 - 60

13. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

Mimořádná opatření vydávaná podle § 85 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jsou opatřeními obecné povahy. (Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13.10.2020, čj. 4 As 258/2020 - 60)

1 As 464/2019 - 47

13. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Ivo Pospíšila a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: NET and GAMES a.s., se sídlem Bednářova 621/29, Brno, zastoupen JUDr. Milanem Vašíčkem, MBA, advokátem se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno, proti žalovanému: ...

Pl. ÚS 95/20

13. 10. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové a Davida Uhlíře o návrhu Ing. Mgr. Jaroslava Kužela, zastoupeného Mgr. Janem Bažantem,...

10 As 164/2019 - 84

13. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, zastoupena JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4, proti ...

8 As 196/2018 - 47

13. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

Důvody hodné zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady nákladů řízení dle § 60 odst. 7 s. ř. s. jsou zpravidla dány i tehdy, pokud jediným důvodem pro zrušení napadených rozhodnutí je zánik odpovědnosti žalobce za přestupek (správní delikt) z důvodu přijetí pozdější příznivější právní úpravy, která nabyla účinnosti až po právní moci rozhodnutí správního orgánu. (Podle rozhodnutí Nejvyššího...

5 As 221/2018 - 52

13. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: Dipl. Ing. K.-E. C., zast. JUDr. Petrem Haluzou, advokátem se sídlem Poříčská 2082/41, Praha 9, proti žalovanému: Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, zast. ...

10 As 241/2020 - 32

13. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

Umístění laviček na místní komunikaci není zvláštním užíváním ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích [umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)]. Nepovolené umístění laviček na místní...

4 As 208/2018 - 29

12. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: T. N., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc...

8 As 159/2018 - 44

12. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., a Mgr. Jitky Zavřelové v právní věci žalobce: M. H., zastoupeného JUDr. Petrem Hrnčířem, advokátem se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Praha 1, proti žalovanému: ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, se...

4 As 392/2019 - 52

12. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: A. H., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,...

5 As 293/2019 - 25

9. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Ing. L. Š., proti žalovanému: státní tajemník v Ministerstvu obrany, se sídlem Ministerstvo obrany, náměstí Svobody 471/4, Praha, v řízení o kasační stížnosti žalovaného...

5 As 353/2019 - 15

9. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobkyně: B. S., zast. Mgr. et Mgr. Petrem Jebasem, advokátem, se sídlem Svahová 1537/2, Praha 10, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28....

4 As 176/2018 - 44

9. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Electronic Waste Recycling s.r.o., se sídlem Bratislavská 201/14, Brno, zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému...

4 Azs 259/2020 - 24

9. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: V. P., zast. Mgr. Vratislavem Polkou, advokátem, se sídlem Vinohradská 1233/22, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2019,...

5 As 259/2020 - 22

9. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

Platbu provedenou na účet krajského (městského) soudu před vznikem poplatkové povinnosti dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, nelze považovat za soudní poplatek (uhrazený předem za správní žalobu podanou v budoucnu). (Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 09.10.2020, čj. 5 As 259/2020 - 22)

4 As 57/2020 - 49

9. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

I. Skutečnost, že v lékárně byl dvakrát vydán léčivý přípravek na lékařský předpis po uplynutí doby jeho platnosti, nepředstavuje svou četností a významem závažné porušení povinnosti odborného zástupce řádně odborně řídit poskytování zdravotních služeb v lékárně (§ 14 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Takové pochybení proto nezakládá disciplinární...

10 Afs 293/2020 - 21

9. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: VINIPRA CORPORATION s. r. o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2, zastoupené Mgr. Pavlem Čálkem, advokátem se sídlem Hornokrčská 707/7, Praha 4, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se...

3 As 60/2018 - 31

9. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce P. M., zastoupeného Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem, se sídlem Opatovická 4, Praha 1, proti žalovanému Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies