21 Cdo 3269/2020

25. 3. 2022, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Malého a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně O. K., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Miroslavem Houškou, advokátem se sídlem v Praze 1, V Jámě č. 699/1, proti žalovanému M. K., advokátovi se sídlem v XY, IČO XY, zastoupenému Mgr. Lukášem Matějíčkem...

Oddlužení je šancí na nový začátek

20 Ncu 1/2022

23. 3. 2022, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou V. C., narozenou dne XY, bytem XY, Spojené státy americké, zastoupenou I. E., narozeným dne XY, bytem v XY, doručovací adresa: XY, za účasti Nejvyššího státního...

23 Cdo 1001/2021

23. 3. 2022, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci žalobkyně POHONA PH s. r. o., se sídlem v Roudnici nad Labem, třída T. G. Masaryka 1502, identifikační číslo osoby 63146304, zastoupené Mgr. Ladislavem Malečkem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Nerudova 1419/22, proti žalované KOMPLETNÍ...

7 Tz 30/2022

16. 3. 2022, Nejvyšší soud

7 Tz 30/2022-526 USNESENÍ Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 16. 3. 2022 návrh ministra spravedlnosti na přerušení výkonu rozhodnutí, který podal se stížností pro porušení zákona ve prospěch obviněného P. Š., nar. XY v XY, trvale bytem XY, nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kynšperk nad Ohří, v trestní věci vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 2 T 4...

Cpjn 201/2021

9. 3. 2022, Nejvyšší soud

I. Při podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekučního návrhu k vymožení výživného od rodiče nezletilého dítěte může nezletilé dítě zastupovat druhý rodič, který je oprávněn přijímat výživné pro nezletilé dítě. Vznikne-li však při provádění exekuce nebezpečí střetu zájmů mezi rodičem a dítětem, musí být nezletilému dítěti jmenován opatrovník tak je tomu zejména při rozhodování o...

21 Cdo 432/2022

9. 3. 2022, Nejvyšší soud

21 Cdo 432/2022-117 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České spořitelny, a. s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, IČO 45244782, proti povinné H. P.,narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem se...

27 Cdo 3330/2020

9. 3. 2022, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečkaa JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně I. T. se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené JUDr. Jiřím Brožem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, proti žalované I. P. se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené JUDr....

30 Cdo 3716/2021

8. 3. 2022, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Viktora Sedláka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce V. V., nar. XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o náhradu...

20 Nd 125/2022

8. 3. 2022, Nejvyšší soud

20 Nd 125/2022 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného LORDANO a. s., se sídlem v Praze 9, Vrchlabská 9, identifikační číslo osoby 27420264, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Jankrlem, advokátem se sídlem v Praze 7, Trojská 69/112, proti povinným...

20 NSCR 98/2021

8. 3. 2022, Nejvyšší soud

MSPH 94 INS XY20 NSČR 98/2021-B-38 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v insolvenční věci dlužníka J. B., narozeného dne XY, bytem XY, za účasti insolvenčních navrhovatelů 1) M. N., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Ondřejem Trubačem, Ph.D.,...

30 Cdo 2358/2021

8. 3. 2022, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Viktora Sedláka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobce M. G., nar. XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Alicí Říhovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Terronská 958/61, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, jednající Úřadem pro zastupování státu...

26 Nd 109/2022

8. 3. 2022, Nejvyšší soud

26 Nd 109/2022-843 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně V. D., bytem XY, zastoupené JUDr. Nikolou Jílkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Brně, Drobného 324/72, proti žalovaným 1/ B., b. d., se sídlem XY, IČO: XY, zastoupenému JUDr. Ilonou Chladovou,...

23 Cdo 2962/2021

2. 3. 2022, Nejvyšší soud

23 Cdo 2962/2021-585 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D, ve věci žalobkyně Jet Trans Speditions-gesellschaft m. b. H., se sídlem v Innsbrucku, Egger Lienz Str. 1d, Rakousko, zastoupené JUDr. Pavlem Brachem, advokátem se sídlem v Praze 4, Klapálkova 3132/4, proti žalovanému P....

23 Cdo 3189/2021

28. 2. 2022, Nejvyšší soud

23 Cdo 3189/2021-103 USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., a JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú., se sídlem v Líšnici, č. p. 208, PSČ 252 10, identifikační číslo osoby 03395987, zastoupeného doc. JUDr. Alešem Rozehnalem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská...

29 ICdo 5/2021

27. 2. 2022, Nejvyšší soud

KSUL 71 INS 519/201571 ICm 812/201629 ICdo 5/2021-656 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v právní věci žalobkyně JUDr. Ing. Kristýny Fronc Chalupecké, Ph.D.,se sídlem v Praze 10, Zemské právo 1574/3, PSČ 102 00, jako insolvenční správkyně dlužníka BÁRT – STAVBY s. r. o., proti...

Oddlužení je šancí na nový začátek

33 Cdo 2942/2019

25. 2. 2022, Nejvyšší soud

33 Cdo 2942/2019-628 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně L. L., bytem XY zastoupené JUDr. Janem Fuchsem, advokátem se sídlem v Praze 7, Osadní 324/12, proti žalovanému P. H., bytem XY, zastoupenému Mgr. Janem Durčákem, advokátem se sídlem v Praze 10, Věšínova 140...

29 NSCR 33/2022

23. 2. 2022, Nejvyšší soud

KSPH 72 INS XY 29 NSČR 33/2022-B-35 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužnice I. Š., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 72 INS XY, o odvolání insolvenčního správce z funkce, o dovolání A. i. C. T., se sídlem XY,...

21 Cdo 3684/2021

23. 2. 2022, Nejvyšší soud

21 Cdo 3684/2021-466 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Malého a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Marka Cigánka v exekuční věci oprávněné IT credit, s. r. o. se sídlem v Praze 8, Pernerova č. 502/50, IČO 26444437, zastoupené JUDr. Jiřím Machem, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Stará cesta č. 205, proti povinné GLOBALICA...

33 Cdo 215/2022

22. 2. 2022, Nejvyšší soud

33 Cdo 215/2022-870 USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horňáka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně HOSPIMED, spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Malešická 2251/51, identifikační číslo osoby 00676853, zastoupené Mgr. Pavlem Markem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, proti žalované Oblastní nemocnice Kolín, a.s...

III. ÚS 2289/21 - Odměna obhájci za nahlížení do trestního spisu v průběhu vyšetřování

22. 2. 2022, Ústavní soud

Mohou-li obecné soudy nahlédnutí do spisu v průběhu vyšetřování posoudit podle § 11 odst. 3 advokátního tarifu jako samostatný úkon právní služby, obdobný nahlédnutí do spisu při skončení vyšetřování [§ 11 odst. 1 písm. f) advokátního tarifu], měly by obhájcům odměnu za tento úkon přiznat, nejsou-li v řízení přítomny a řádně odůvodněny výjimečné okolnosti (např. zjevná neúčelnost úkonu), jež by...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies