8 Ao 27/2021 - 72

12. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Petra Mikeše a Jitky Zavřelové v právní věci navrhovatele: MUDr. K. R., proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Ing. F. Č., o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 26. 8. 2021, čj....

4 Ao 3/2021 - 117

11. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

I. Mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze vydat pouze tehdy, je-li jeho cílem zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními osobami [§ 2 odst. 7 písm. a) citovaného zákona]. Není-li ohniskem nákazy celá Česká republika, nelze bez dalšího předpokládat, že...

2 Ao 10/2021 - 125

10. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci navrhovatelů: a) Mgr. D. Š., b) K. T., zastoupených JUDr. Tomášem Nielsenem, advokátem se sídlem Kozí 916/5, Praha 1, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, za účasti osoby ...

Oddlužení je šancí na nový začátek

3 Tz 99/2021 - Přerušení výkonu trestu

10. 11. 2021, Nejvyšší soud

3 Tz 99/2021- USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. 11. 2021 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného D. F., nar. XY, trvale bytem XY, XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kynšperk nad Ohří, proti pravomocnému rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 26. 6. 2020, č. j. 1 T 59/2020-109,...

8 Tz 98/2021

10. 11. 2021, Nejvyšší soud

8 Tz 98/2021-1018 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. 11. 2021 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného P. K., nar. XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Ostrov nad Ohří, proti pravomocnému rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 26. 11. 2020, sp. zn. 19 T 98/2020, o...

II. ÚS 2785/21

9. 11. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida (soudce zpravodaje), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele F. Š., právně zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 18, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 8. 2021 č. j. 6 As 171/2021-18, takto: Ústavní stížnost se odmítá. ...

II. ÚS 1647/21

8. 11. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele J. F., právně zastoupeného Mgr. Martinem Jebavým, advokátem se sídlem Evropská 1974/60, Praha, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 18 Co 64/2021-626 ze dne 14. 4. 2021, spolu s návrhem na odklad vykonatelnosti, takto: ...

Vol 151/2021 - 34

5. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: Mgr. et Bc. K. S., a...

Vol 205/2021 - 13

5. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka (soudce zpravodaj) a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: Ing. Miloň Slabý, ...

Vol 159/2021 - 6

5. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy (soudce zpravodaj), Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: P. Z., a účastníků řízení: 1) ...

Vol 202/2021 - 89

5. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka (soudce zpravodaj), Petra Mikeše, Pavla Molka a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatelky: Česká pirátská strana, politická...

Oddlužení je šancí na nový začátek

5 Afs 293/2020 - 52

5. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Viktora Kučery a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: JUDr. Ing. Ivan Rott, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha, insolvenční správce dlužnice H. K.; zast. JUDr. Janem Havlíčkem, Ph.D., advokátem se sídlem Masarykovo náměstí 110...

Vol 102/2021 - 38

5. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: Mgr. Zdeněk Černý, ...

Vol 23/2021 - 21

5. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka (soudce zpravodaj) a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: Mgr. L. B., a účastníků ...

7 Ao 20/2021 - 46

4. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci navrhovatelky: nezl. S. S., zastoupena JUDr. Tomášem Nielsenem, advokátem se sídlem Kozí 916/5, Praha 1, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, v řízení o návrhu ...

2 Ao 14/2021 - 92

4. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci navrhovatele: Z. H., zast. Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, za účasti osoby ...

2 Ao 13/2021 - 92

4. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci navrhovatele: Ing. R. K., proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Ing. F. Č., o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – mimořádného ...

4 Tz 90/2021

4. 11. 2021, Nejvyšší soud

4 Tz 90/2021- USNESENÍ Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 4. 11. 2021 ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného I. O., nar. XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu ve Věznici Kynšperk nad Ohří, proti pravomocnému rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 8. 9. 2020, sp. zn. 19 T 95/2020, takto:Podle § 275 odst. 4 tr. ř....

2 Ao 12/2021 - 91

4. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci navrhovatele: T. L., zastoupen Mgr. Barborou Lištiakovou, advokátkou se sídlem Mánesova 752/10, Praha 2, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, za účasti osoby ...

28 Cdo 3161/2021

4. 11. 2021, Nejvyšší soud

28 Cdo 3161/2021-127 USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Kolby a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce: J. Š., narozený XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Michalem Račokem, advokátem se sídlem v Kladně, T. G. Masaryka 108, proti žalované: Sportovní areál Břve, s.r.o., IČO: 26158779, se sídlem v Hostivici, Hájecká 1290,...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies