28 Cdo 2456/2019

26. 9. 2019, Nejvyšší soud

28 Cdo 2456/2019-241 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobce Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, identifikační číslo osoby: 42196451, za účasti Cisterciáckého opatství Vyšší Brod, se sídlem ve Vyšším Brodu,...

II. ÚS 698/19 - Trestní postih jako krajní opatření (subsidiarita trestní represe)

24. 9. 2019, Ústavní soud

1. Trestní právo představuje v systému právní regulace příslovečné ultima ratio (čl. 39 Listiny základních práv a svobod). To znamená, že nikoliv každé jednání, které se ukáže být iracionálním, nehospodárným či dokonce protiprávním, je nutně i jednáním, které by mělo být potrestáno prostředky trestního práva. 2. Nelze-li mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost prokázat, že stěžovatel úmyslně...

Pl. ÚS 4/19 - Odměna advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného osobě neznámého pobytu

24. 9. 2019, Ústavní soud

Stanoví-li § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, že při výkonu funkce opatrovníka mimo jiné osobě neznámého pobytu se pro účely výpočtu odměny advokáta jako opatrovníka považuje za tarifní hodnotu částka 1 000 Kč, pak takové pravidlo je podle Ústavního soudu v rozporu nejen s...

III. ÚS 3289/17 - Přezkum oprávněnosti pohledávky dlužníků zajištěného věřitele

23. 9. 2019, Ústavní soud

I. Postupem obecných soudů, které vyšly z právní úpravy neumožňující přezkoumat oprávněnost pohledávky dlužníka zajištěného věřitele z hlediska toho, zda příslušná smlouva neobsahuje tzv. zneužívající klauzule, přičemž tato právní úprava byla následně prohlášena za neústavní, byl porušen čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a to za současného porušení čl. 37 odst. 3 Listiny...

II. ÚS 105/19

23. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti stěžovatele P. B., zastoupeného JUDr. Tomášem Kaplanem, advokátem, sídlem Havlíčkova 404/2, Hradec Králové, proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 5. prosince 2017 č. j. 2 T 103/2017-538, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze...

II. ÚS 2908/19

20. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl o návrhu Ing. Miroslava Šebesty, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2019 č. j. 25 Co 158/2019-230 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. března 2019 č. j. 10 C 182/2013-223, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění:1. Dne 4. 9. 2019 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova ústavní stížnost, kterou se domáhal zrušení v záhlaví uvedených...

I. ÚS 430/18

19. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy a soudce zpravodaje Davida Uhlíře a soudců Tomáše Lichovníka a Vladimíra Sládečka, o ústavní stížnosti Hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, zastoupeného JUDr. Martinem Maisnerem, Ph.D., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4, na základě substituční plné moci zastoupeného JUDr. Lukášem Duffkem, advokátem, se sídlem...

I. ÚS 2969/19

19. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl o návrhu V. S., zastoupené opatrovníkem J. H., takto: Návrh se odmítá. OdůvodněníÚstavní soud obdržel dne 11. 9. 2019 podání navrhovatelky označené jako ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č. j. 39 UL 3/2019-604.Přestože navrhovatelka byla v minulosti v souvislosti s jejími předchozími podáními opakovaně Ústavním soudem...

I. ÚS 1372/19

19. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu a soudce zpravodaje Davida Uhlíře a soudců Tomáše Lichovníka a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti Družstva Pasáž, se sídlem Hrnčířská 1305/02, Děčín, zastoupeného JUDr. Františkem Penkem, advokátem, se sídlem Jistebnice 29, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. února 2019 č. j. 28 Cdo 273/2019-158, rozsudku Krajského soudu v Ústí...

I. ÚS 2625/19

19. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudce Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje) a soudce Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti Better service s.r.o., se sídlem gen. Píky 319/14, 779 00 Olomouc, zastoupené Ondřejem Malým, advokátem se sídlem Palackého třída 3048/124, 612 00 Brno, proti vyrozumění Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočky v Olomouci...

I. ÚS 867/19

19. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Uhlíře, soudců JUDr. Tomáše Lichovníka a JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti Zuzany Vacovské, zastoupené Mgr. Adamem Biňovcem, advokátem se sídlem Bykoš 41, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 3. 2018 č. j. 4 VSOL 91/2018-A-41 a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2017...

I. ÚS 2535/19

19. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti stěžovatelky Lenky Osuské, zastoupené JUDr. Josefem Šírkem, advokátem se sídlem Dr. Bureše 1185/1, 370 05 České Budějovice, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 762/2019-252 ze dne 20. 6. 2019 a rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j. 30 C 332/2018-200 ze dne 6. 3. 2019,...

I. ÚS 2994/19

19. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl o návrhu MVDr. Františka Makovského, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění Ústavnímu soudu bylo dne 13. 9. 2019 prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové doručeno podání navrhovatele, označené jako ústavní stížnost.Přestože navrhovatel byl v minulosti v souvislosti s jeho předchozími podáními opakovaně Ústavním soudem poučen o formálních požadavcích kladených na...

I. ÚS 2579/19

19. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti Josefa Holienko a Michaely Holienkové, bez právního zastoupení, proti usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 5. 6. 2019, č. j. 27 Nc 83/2019-50, a č. j. 27 Nc 82/2019-50 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 6. 2019, č. j. 20 Co 164/2019-19, a č. j. 20 Co 165/2019-22, takto: Ústavní stížnost...

I. ÚS 2845/19

19. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o návrhu stěžovatele Bohuslava Veselého, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 2037/2019-186 ze dne 3. 7. 2019, usnesení Městského soudu v Praze č. j. 13 Co 33/2019-177 ze dne 15. 3. 2019 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 31 C 262/2015-140 ze dne 24. 10. 2018, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění:Stěžovatelův návrh...

I. ÚS 521/17

19. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře a soudců Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Zrůstek a partneři v.o.s., Doudlebská 1699/5, Praha 4, insolvenční správce dlužníka ČKD PRAHA DIZ, a.s., zastoupené JUDr. Pavlem Kačírkem, advokátem se sídlem Zenklova 66/230, Praha 8, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu...

I. ÚS 1921/19

18. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti 1) Ilony Dočkalové a 2) Libora Němečka, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. března 2019 č. j. 4 As 52/2019-45 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. ledna 2019 č. j. 62 A 174/2018-63, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne...

I. ÚS 1853/19

18. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o podání stěžovatele Josefa Horyny, právně nezastoupeného, proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci a Vrchního soudu v Praze v jeho insolvenční věci, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Podáním ze dne 6. června 2019 stěžovatel brojil proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem -...

I. ÚS 2048/19

18. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Josefa Horyny, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. května 2019 č. j. 2 VSPH 1695/2018-B-151, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Ústavnímu soudu bylo dne 24. června 2019 doručeno podání stěžovatele, označené jako "ústavní stížnost", směřující proti shora uvedenému usnesení...

II. ÚS 2946/19

17. 9. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele T. R., zastoupeného Václavem Hebkým, advokátem, se sídlem Sokolská 1802/32, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 29 Nd 217/2019-10170 ze dne 7. 8. 2019, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Ústavní stížností stěžovatel napadá v záhlaví označené rozhodnutí Nejvyššího soudu a...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies