IV. ÚS 478/20 - Ke lhůtě pro doplnění odůvodnění blanketní stížnosti proti rozhodnutí o vykonání trestu

16. 7. 2020, Ústavní soud

K porušení práva na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a na obhajobu ve smyslu čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod dojde postupem krajského soudu, který rozhodl o instanční stížnosti, aniž by vyčkal na její stěžovatelem ohlášené doplnění o odůvodnění,...

II. ÚS 1731/20

16. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Ludvíka Davida o ústavní stížnosti R. K., zastoupeného JUDr. Veronikou Loužeckou Beerovou, advokátkou, sídlem Masarykovo nám. 292, Litvínov, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. června 2020 č. j. 101 Co 7/2020-293, za účasti Krajského soudu v Praze, jako účastníka...

I. ÚS 1825/20

16. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti Mgr. Tomáše Kováče a Mgr. Lucie Kováčové, zastoupených Jaroslavem Luxem, advokátem se sídlem Poděbradova 1243/7, 702 00 Ostrava, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 33 Cdo 4422/2018-667 ze dne 31. 3. 2020 takto: Ústavní stížnost se odmítá. OdůvodněníÚstavní stížností, která splňuje formální náležitosti...

II. ÚS 255/20

15. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Kateřiny Šimáčkové, soudce Ludvíka Davida a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti stěžovatele J. K., zastoupeného JUDr. Miroslavou Fialovou, advokátkou, sídlem Jánská 864/4, Liberec 3, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2019 č. j. 7 Tdo 1105/2019-1943, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v...

I. ÚS 1575/19

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka a soudce Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti stěžovatele Milana Kunky, zastoupeného Mgr. Tomášem Krejčím, advokátem sídlem Pařížská 204/21, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2019, č.j. 62 Co 18/2019-235, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení,...

II. ÚS 1672/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové, soudce Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a soudce Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Z. Z., právně zastoupeného JUDr. Katarzynou Krzysztyniak, Ph.D., advokátkou se sídlem Karlovo náměstí 31/555, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2020 č. j. 7 Tdo 130/2020-561, rozsudku...

I. ÚS 988/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a soudců Jaromíra Jirsy a Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti stěžovatele a) Michala Martina a stěžovatelky b) Heleny Vondráčkové, zastoupení Mgr. Janou Gavlasovou, advokátkou se sídlem, Západní 449, Chýně, proti rozsudku Okresního soudu v Berouně ze dne 10. 8. 2018, č. j. 6 C 101/2016-396 a ze dne 9...

Pl. ÚS 17/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném ze soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj), Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Pavla Rychetského, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Milady Tomkové a Jiřího Zemánkao návrhu skupiny senátorů Parlamentu České republiky, zastoupené JUDr. Petrem Svobodou, Ph...

II. ÚS 902/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. H., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici Praha Pankrác, P.O.BOX 5, Praha 4, zastoupeného Mr. Martinem Křížem, advokátem se sídlem Senovážné náměstí 8, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu...

IV. ÚS 1532/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Josefa Fialy a Pavla Šámala (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatele Dalibora Hanuse, zastoupeného Mgr. Filipem Jakovidisem, advokátem, sídlem Bohumínská 1553, Rychvald, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2020 č. j. 23 Cdo 4306/2019-272, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2019 č. j....

II. ÚS 1879/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele I. D., t. č. ve věznici Madrid, Španělsko, zastoupeného Mgr. Karlem Jandusem, LL.M., advokátem se sídlem Bratří Čapků 26, Praha 10, proti postupu policejního orgánu spočívajícímu v nevyplacení zálohy na odměnu a náklady právního zastoupení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1....

IV. ÚS 1872/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatelů JUDr. Martina Nováčka, Ing. Václava Stárka, Hany Hendrychové, Josefa Knotka, Alice Mantlíkové, Filipa Šprojcara, Jitky Kejřové, Lenky Paličkové, Ing. Milana Matějů a Jana Josefa, všech zastoupených JUDr. Norbertem Naxerou, advokátem, sídlem Bolzanova 1615/1, Praha 1 - Nové Město, proti rozsudku...

IV. ÚS 1397/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Josefa Fialy a Pavla Šámala (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatele T. V., zastoupeného JUDr. Janem Havlíčkem, Ph.D., advokátem, sídlem Masarykovo náměstí 110/64, Jihlava, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2020 č. j. 5 Tdo 1471/2019-950, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. července 2019 č...

IV. ÚS 1897/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. Václava Voříška, proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění1. Dne 7. 7. 2020 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova ústavní stížnost, kterou se domáhal zrušení blíže nespecifikovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 2. Dříve než se Ústavní...

II. ÚS 1364/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové, soudce Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a soudce Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Zuzany Bílé, právně zastoupené Tomášem Máchou, advokátem se sídlem Šumavská 1048/21, Praha 2 - Vinohrady, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2020 č. j. 33 Cdo 562/2020-498, takto: Ústavní stížnost...

IV. ÚS 1781/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Pavla Šámala o ústavní stížnosti stěžovatelky obchodní společnosti BD OIL COMPANY, s. r. o., sídlem Varšavská 715/36, Praha 2 - Vinohrady, zastoupené Mgr. Karin Konstantinovovou, advokátkou, sídlem Benediktská 690/7, Praha 1 - Staré Město, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne...

I. ÚS 1664/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce Jaromíra Jirsy a soudce Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti L. K. Š., zastoupené Petrem Kočím, advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 931/2019-141 ze dne 31. 3. 2020 takto: Ústavní stížnost se odmítá. OdůvodněníÚstavní stížností...

IV. ÚS 1847/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Vladimíra Jelínka, zastoupeného Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem, sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, Plzeň, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. května 2020 č. j. 55 Co 74/2020-255, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2020 č. j. 55 Co 401/2019-221 a usnesení Obvodního soudu pro...

IV. ÚS 1742/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Pavla Šámala o ústavní stížnosti stěžovatelky Aleny Studničkové, zastoupené Mgr. Janem Švarcem, advokátem, sídlem Vodičkova 695/24, Praha 1 - Nové Město, proti II. výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. ledna 2020 č. j. 9 A 12/2019-72, za účasti Městského soudu v Praze, jako...

II. ÚS 1510/20

14. 7. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Milana Bokra a 2) Anny Třešňákové, obou společně zastoupených Mgr. Davidem Oplatkem, advokátem se sídlem Buzulucká 6, Praha 6, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2019 č. j. 74 Cm 114/2018-59 a...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies