IV. ÚS 178/20

29. 1. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele J. P., zastoupeného Mgr. Filipem Macháčkem, advokátem, sídlem Ruská 614/42, Praha 10 - Vršovice, proti usnesení Okresního státního zastupitelství Praha-západ ze dne 9. ledna 2020 č. j. ZT 217/2019-81, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění1. Ústavní stížností podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č....

III. ÚS 1972/19

28. 1. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti stěžovatele A. J., zastoupeného Mgr. Petrem Němcem, advokátem, sídlem Mendíků 1396/9, Praha 4 - Michle, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. března 2019 č. j. 4 Tdo 238/2019-946, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. listopadu 2018 č. j....

III. ÚS 3813/19

28. 1. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Radovana Suchánka o ústavní stížnosti Pavla Buriana, zastoupeného Mgr. Martinem Urbáškem, advokátem, sídlem Bráfova tř. 764/50, Třebíč, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. září 2019 č. j. 26 Cdo 2119/2019-375, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, takto: Ústavní...

I. ÚS 1663/19 #2 - K řádnému zastoupení nezletilého před soudem (Jízda nezletilého načerno)

28. 1. 2020, Ústavní soud

Zastoupení nezletilého zákonným zástupcem v řízení před soudem nemusí být za všech okolností (posuzováno vždy z hlediska zájmu nezletilého) zastoupením řádným. Problém vzniká, jestliže zákonný zástupce zastupuje nezletilého pouze formálně, nečiní žádné procesní úkony k ochraně jeho práv, v důsledku čehož jedná v rozporu s jeho zájmy i samotným účelem zastoupení. S ohledem na omezenou schopnost...

Pl. ÚS 23/19 - Odměna advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného soudem podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

28. 1. 2020, Ústavní soud

Stanoví-li § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, že při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob (srov. § 34 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim) se pro účely...

III. ÚS 3213/19 - Nesprávné zastavení dovolacího řízení způsobené administrativní chybou soudu

28. 1. 2020, Ústavní soud

Pokud stěžovatelka zaplatila soudní poplatek za dovolání řádně a včas a pro administrativní nedopatření soudu bylo řízení o dovolání pro nezaplacení soudního poplatku v plné výši zastaveno, došlo k porušení jejího práva na spravedlivý proces, a tedy i práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.(Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 04.02.2020 sp. zn. III. ÚS 3213/19)

IV. ÚS 237/20

28. 1. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele doc. JUDr. Davida Zámka, Ph.D., zastoupeného doc. JUDr. et Mgr. Janem Brázdou, Ph.D., advokátem, sídlem Malá 43/6, Plzeň, "pro ochranu před nečinností", za účasti rektora Policejní akademie České republiky v Praze, sídlem Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk, jako účastníka řízení, takto: Ústavní stížnost se...

33 Cdo 4097/2019

28. 1. 2020, Nejvyšší soud

33 Cdo 4097/2019-212 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně M. U., bytem XY, zastoupené JUDr. Alešem Janů, advokátem se sídlem v Táboře, Nerudova 3184, proti žalované B. B., bytem XY, zastoupené JUDr. Petrem Pavlíkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Křižíkova 159/56, o...

III. ÚS 4058/19

28. 1. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti stěžovatelky L. K., zastoupené JUDr. Vladimírem Ježkem, advokátem, sídlem Dvořákova 937/26, Ostrava, proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. září 2019 č. j. 58 Co 172/2019-938, za účasti Krajského soudu v Brně -...

III. ÚS 3422/19

28. 1. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti Pavla Jurkoviče, zemřelého 4. 12. 2019, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. července 2019 č. j. 26 Cdo 1178/2019-331, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, a obchodní korporace Bytové družstvo v Orlové, sídlem Masarykova...

III. ÚS 1739/19

28. 1. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti JUDr. Milana Usnula, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 9, sídlem Bryksova 763/46, Praha 14 - Černý Most, zastoupeného Mgr. Janem Válkem, advokátem, sídlem Vítkova 247/7, Praha 8 - Karlín, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26....

IV. ÚS 12/20

28. 1. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Stanislava Mojžíška, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. prosince 2019 č. j. 5 As 374/2019-28, takto: Ústavní stížnost se odmítá. OdůvodněníPodáním ze dne 2. 1. 2020 označeným jako ústavní stížnost se stěžovatel s tvrzením o porušení čl. 3, čl. 4, čl. 10 a čl. 96 Ústavy České republiky a čl. 3...

III. ÚS 3981/19

28. 1. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti obchodní společnosti Plancher, s. r. o., sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov, zastoupené Mgr. Janou Novotnou, advokátkou, sídlem Bulharská 734/28, Praha 10 - Vršovice, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 24. října 2019 č. j. 5 C...

7 Azs 340/2019 - 33

27. 1. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: S. P. R., zastoupen Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem Purkyňova 6, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku ...

5 Azs 467/2019 - 25

27. 1. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: A. U., zastoupen Mgr. Petrem Václavkem,advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační ...

5 As 448/2019 - 15

27. 1. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: M. K., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. T. Bati 21, Zlín, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti...

4 Afs 5/2020 - 16

27. 1. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: V. M., zast. JUDr. Petrem Jirátem, advokátem, se sídlem Školní 3315/42, Chomutov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 1....

7 As 418/2019 - 20

27. 1. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: R. K., zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti...

4 As 340/2019 - 52

27. 1. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: Českolipské teplo a.s., IČ 63149907, se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5,zast. Mgr. Lukášem Votrubou, advokátem, se sídlem Moskevská 637/6, Liberec, proti žalovanému: Krajský ...

9 Azs 288/2018 - 26

24. 1. 2020, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: C. T. H., zastoupená Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo zahraničních věcí, se sídlem Loretánské náměstí 101/5, ...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies