21 Cdo 40/2020

29. 4. 2020, Nejvyšší soud

21 Cdo 40/2020 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Marka Cigánka v exekuční věci oprávněného R. N., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného Mgr. Hugem Hubeným, advokátem se sídlem v Brně, Běhounská č. 4/20, proti povinnému S. M., narozenému XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Michalem...

21 Cdo 976/2020

27. 4. 2020, Nejvyšší soud

21 Cdo 976/2020-211 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobce J. D., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného Českomoravskou Konfederací Odborových Svazů se sídlem v Praze 3, nám. Winstona Churchilla č. 2, proti žalované ARRIVA MORAVA a. s. se sídlem v...

33 Cdo 884/2020

22. 4. 2020, Nejvyšší soud

33 Cdo 884/2020-134 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobce V. F., bytem XY, zastoupeného Mgr. Petrou Faldynovou, advokátkou se sídlem v Lichnově 549, proti žalované PD Finance a reality s. r. o. sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Křižíkova 1705/15,...

Pl. ÚS 8/20 #2 - Nouzový stav v době pandemie koronaviru

22. 4. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy (soudce zpravodaje), Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatelky Petry Štěrbové, zastoupené...

21 Cdo 382/2020

22. 4. 2020, Nejvyšší soud

21 Cdo 382/2020-230 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobců a) H. S., narozené dne XY, bytem XY, b) K. S., narozené dne XY, bytem XY, a c) P. S., narozeného dne XY, zastoupených JUDr. Tomášem Nielsenem, advokátem se sídlem v Praze 1, Kozí č. 916/5, proti...

33 Cdo 453/2020

21. 4. 2020, Nejvyšší soud

33 Cdo 453/2020-386 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně A. V., bytem XY, zastoupené Mgr. Emanuelem Fuchsem, advokátem se sídlem v Praze 2, Polská 1716/54, proti žalovanému V. V., bytem XY, zastoupenému Mgr. Lenkou Jandíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Pod...

Pl. ÚS 7/20 - Nouzový stav v době pandemie koronaviru (aktivní legitimace člena zastupitelstva)

21. 4. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala (soudce zpravodaje), Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu navrhovatele JUDr. Viktora Derky, zastoupeného JUDr....

Pl. ÚS-st. 50/20 - Co (ne)může trestní soud považovat za skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé ve smyslu § 278 odst. 1 trestního řádu

21. 4. 2020, Ústavní soud

Trestní soud v řízení o povolení obnovy jako mimořádném opravném prostředku neporuší právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, nebude-li za „skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé“ podle ustanovení § 278 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, považovat skutečnosti nebo důkazy hypotetické či zjevně pochybné (sporné),...

Pl. ÚS 8/20

21. 4. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy (soudce zpravodaje), Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka v řízení o návrhu Petry Štěrbové, zastoupené Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se...

29 ICdo 116/2019

15. 4. 2020, Nejvyšší soud

MSPH 59 INS 11930/201059 ICm 166/201229 ICdo 116/2019-357 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Hynka Zoubka a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce EUROPE COMPANY BUILDING SE, se sídlem v Praze 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 24129470, zastoupeného JUDr. Vladimírem Jaškem Ph.D., LL.M.,...

II. ÚS 3816/19

14. 4. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o návrhu stěžovatele M. K., t.č. ve Věznici Ostrov, proti blíže nespecifikovaném rozhodnutí o vykonání trestu z dubna 2016, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění: Dne 27. 11. 2019 bylo Ústavnímu doručeno podání, jímž stěžovatel brojil proti blíže nespecifikovanému rozhodnutí o vykonání...

II. ÚS 951/20

8. 4. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o podání stěžovatelky Terezie Regnardové, proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č. j. 16 Cm 44/2006-897, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění:1. Dne 30. 3. 2020 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, brojící proti v záhlaví označenému rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě. 2. Toto podání zjevně nebylo možno považovat...

II. ÚS 3480/19

7. 4. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a Vojtěcha Šimíčka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky SILMET Plus, s. r. o., se sídlem Na Flusárně 168, Příbram, zastoupené Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem Na Flusárně 168, Příbram, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2019 č. j. 7 Afs 376/2018-30,...

Pl. ÚS 5/20

7. 4. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu Ing. Martina Ioana Košťála, proti usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020,...

Pl. ÚS 41/18 - Obecně závazná vyhláška města Bílina č. 10/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

7. 4. 2020, Ústavní soud

I. Ustanovení § 123 zákona o obcích opravňuje Ministerstvo vnitra k dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek, aniž by tentýž nebo jiný zákon z uvedeného dozoru některé oblasti právní úpravy vylučoval. Dozoru Ministerstva vnitra podléhá proto i soulad obecně závazných vyhlášek se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. II. Dozor Ministerstva vnitra může být jako postup z moci úřední...

Pl. ÚS 30/16 #2 - Zákon o významné tržní síle

7. 4. 2020, Ústavní soud

I. Ustanovení § 4 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 1 zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužitím, ve znění zákona č. 50/2016 Sb., (dále jen „zákon o významné tržní síle“) stanoví odběratelům obecný zákaz vynutit si bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo...

21 Cdo 771/2020

7. 4. 2020, Nejvyšší soud

21 Cdo 771/2020-350 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně A. A., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Michalem Davidem, advokátem se sídlem v Praze 4, K Dolům č. 1924/42, proti žalovanému NsA - Na Slupi 6, s. r. o. se sídlem v Praze 2 – Novém...

II. ÚS 293/20

7. 4. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Vladimíra Bartoše, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2019, č. j. 29 Cdo 1735/2019-2416, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2018, č. j. 4 Ko 3/2018-2118, a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. července 2018, č. j. 43 K 1001/2006-1943, takto: Ústavní stížnost...

I. ÚS 784/20 #2

7. 4. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Vladimírem Sládečkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. D., zastoupeného Mgr. Pavlem Krausem, advokátem se sídlem Jitřní 558/8, Praha 4, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, č. j. 6 Tdo 1303/2019-343, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2019, č. j. 5 To 143/2019, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. 2. 2019, č....

21 Cdo 849/2020

7. 4. 2020, Nejvyšší soud

21 Cdo 849/2020-646 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně L. K., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Zdeňkem Odehnalem, advokátem se sídlem v Brně, Dřevařská č. 855/12, proti žalovanému Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizaci...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies