II. ÚS 1608/21

21. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem ve věci návrhu stěžovatele Jana Houžvičky, bez právního zastoupení, proti usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 14. 4. 2021, č. j. 29 EXE 869/2017-162, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Návrhem ze dne 16. 6. 2021, doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 6. 2021 a označeným jako ústavní stížnost, stěžovatel napadl shora...

Oddlužení je šancí na nový začátek

II. ÚS 635/21

21. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Š. H., proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2020 č. j. 24 Cdo 3355/2020-1090, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 8. 2019 č. j. 37 Co 123/2019-706 a blíže nespecifikovanému rozhodnutím Okresního soudu v Třebíči sp. zn. 8 Nc 21013/2015, takto: Ústavní stížnost se odmítá. ...

I. ÚS 1653/21

21. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti R. L., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Praha-Pankrác, zastoupeného JUDr. Natálií Navrátilovou, advokátkou se sídlem Chropyně, Masarykova 12, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 6. 2020 č. j. 1 To 11/2020-4067 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 17. 10. 2019 č. j. 81 T 7/2017-3907, takto: ...

11 Tdo 771/2021

21. 7. 2021, Nejvyšší soud

11 Tdo 771/2021- USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 7. 2021, o návrhu předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, na odklad výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř., v trestní věci obviněné T. V., nar. XY v XY, trvale bytem XY, okres Praha-východ, která podala dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 4. 2021, sp. zn. 11 To 3/2021, jako...

IV. ÚS 677/21 - Určení místní příslušnosti soudu rozhodujícího o vazbě mladistvých ve světle práva na zákonného soudce

20. 7. 2021, Ústavní soud

I. Neupravuje-li zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, jako lex specialis (srov. jeho § 1 odst. 3) odlišně místní příslušnost soudu rozhodujícího o vazbě mladistvých, je ústavně konformním postupem podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních...

II. ÚS 1807/21

20. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele Františka Jílka, právně nezastoupeného, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 54 Co 234/2020-17 (bez uvedení data vydání) a rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 54 Co 125/2021-41 (bez uvedení data vydání), takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Ústavnímu soudu bylo dne 7. července 2021...

II. ÚS 1715/21

20. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatelky Ľubomíry Bačíkové, zastoupené Mgr. Jakubem Drábkem, advokátem se sídlem Barrandova 1920/7a, Praha 4, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2021 č. j. 26 Co 285/2020-114, a o návrhu na odložení jeho vykonatelnosti, takto: Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají. Odůvodnění 1....

IV. ÚS 767/21 - Aplikace § 205 odst. 4 písm. b) tr. z. na krádež spáchanou za nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s pandemií koronaviru

20. 7. 2021, Ústavní soud

I. Skutečnost, že stěžovatel byl odsouzen pro spáchání trestného činu podle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku (krádež v období vyhlášeného nouzového stavu na území ČR) na základě právního názoru posléze překonaného velkým senátem Nejvyššího soudu, sama o sobě nezakládá porušení stěžovatelových ústavně zaručených práv. II. Výklad § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku, jenž vede k...

33 Nd 308/2021

20. 7. 2021, Nejvyšší soud

33 Nd 308/2021-12 USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horňáka a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce T. W., bytem XY, zastoupeného JUDr. Michalem Špirkem, advokátem se sídlem Rakovník, Vysoká 92, proti žalované N. V., bytem XY, zastoupené Mgr. Bc. Patrikem Frkem, advokátem se sídlem Praha 5, Karla Engliše 3201/1, o zaplacení...

29 ICdo 52/2021

19. 7. 2021, Nejvyšší soud

KSPL 52 INS XY152 ICm XY29 ICdo 52/2021-321 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně H. L., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Bc. Rudolfem Vinšem, advokátem, se sídlem v Karlových Varech, Západní 1448/16, PSČ 360 01, proti žalovaným 1/ AP insolvence,...

Oddlužení je šancí na nový začátek

I. ÚS 2160/20 #2 - Nesprávné odmítnutí stížnosti (§ 141 trestního řádu) jako opožděně podané

15. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce Tomáše Lichovníka a soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy o ústavní stížnosti stěžovatele V. B., zastoupeného JUDr. Hanou Klusáčkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Údolní 326/11, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 7 To 96/2020-1730 ze dne 12. března 2020, za účasti Krajského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a...

IV. ÚS 1662/21

15. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem ve věci návrhu Vojtěcha Valenta, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2021, č. j. 7 As 396/2020-33, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Návrhem označeným jako ústavní stížnost stěžovatel napadl shora uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti pro...

III. ÚS 1781/21

15. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti obchodní společnosti B. D. Q. s. r. o., sídlem Fáblovka 404, Pardubice, zastoupené JUDr. Janem Veselým, advokátem, sídlem Loutkářská 2416/2f, Praha 6 - Břevnov, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2021 sp. zn. 29 NSČR 54/2020-A-28, spojené s návrhem na odklad vykonatelnosti a návrhem na přednostní...

I. ÚS 2496/20

15. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky: PRVNÍ VALEČSKÁ spol. s r. o., se sídlem Jeřeň 6, Valeč, zastoupené Mgr. Karlem Touschkem, advokátem se sídlem Staropramenná 722/26, Praha 5, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 6. 2020, č. j. 17 Co 119/2019-293, rozsudku Okresního soudu v Lounech ze dne 3. 4. 2019, č. j. 5 C 215...

II. ÚS 1713/21

14. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Lucie Bouček, zastoupené JUDr. Libuší Krafft, advokátkou, se sídlem v Praze, U Studánky 26, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. dubna 2021 č.j. KSCB 26 INS 15437/2017-B-110, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Ústavní stížností se stěžovatelka s odkazem na...

IV. ÚS 2821/20 - K rozhodování soudu o dalším trvání opatření, jimiž lze nahradit vazbu

13. 7. 2021, Ústavní soud

Při rozhodování o dalším trvání opatření, jimiž lze nahradit vazbu, musí být respektovány ústavněprávní parametry omezení základních práv a svobod, mezi které náleží i požadavek, aby obecné soudy vzaly v potaz faktor plynutí času. V posuzované věci bylo v průběhu uplatňování institutů nahrazujících vazbu zahájeno trestní stíhání stěžovatele (obžalovaného z řady trestných činů) pro další...

IV. ÚS 1621/21

13. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Pavla Šámala a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Jana Filipa o ústavní stížnosti stěžovatelky obchodní společnosti AKRO investiční společnost, a. s., sídlem Slunná 547/25, Praha 6 - Střešovice, zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem, sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1 - Nové Město, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. března...

IV. ÚS 1433/21

13. 7. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Pavla Šámala a soudců Josefa Fialy a Jana Filipa (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatelky obchodní společnosti Galstian & Galstian invest s. r. o., sídlem Ovenecká 1109/21a, Praha 7 - Bubeneč, zastoupené Mgr. Viktorem Klímou, advokátem, sídlem Melantrichova 477/20, Praha 1 - Staré Město, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24....

IV. ÚS 575/21 - K výkladu a aplikaci podmínky (očekávání vedení řádného života v budoucnu) podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

13. 7. 2021, Ústavní soud

I. Ústavní soud zasahuje do rozhodování obecných soudů o žádostech odsouzených o podmíněné propuštění, na nějž není nárok a je založeno na uvážení soudů, jen ve výjimečných případech, kdy je jeho zásah nezbytný; mezi takové výjimečné případy patří situace, kdy soudy v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod rozhodly na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci a...

23 Cdo 818/2021

13. 7. 2021, Nejvyšší soud

23 Cdo 818/2021-224 USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Jiřího Němce a soudců JUDr. Davida Rause, Ph.D., a JUDr. Pavla Příhody ve věci žalobkyně NORDET s. r. o., identifikační číslo osoby 03485242, se sídlem v Chebu, Pražská 2471/16, zastoupené Mgr. Bc. Rudolfem Vinšem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Západní 1448/16, proti žalované GT-Progres, s. r. o.,...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies