28 Ncu 11/2019

27. 2. 2019, Nejvyšší soud

28 Ncu 11/2019-6 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou J. W. (dříve I.), narozenou XY, bytem XY, zastoupenou Š. K., bytem XY, t a k t o :Řízení o návrhu J. W. na uznání rozsudku Zemského soudu Mnichov II,...

27 Cdo 4482/2018

27. 2. 2019, Nejvyšší soud

27 Cdo 4482/2018-397 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce O. V., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Martinou Jelínkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 8, Prvního pluku 320/17, PSČ 186 00, proti žalovanému JUDr. Tomáši Pelikánovi, se sídlem v Praze 1,...

28 Ncu 12/2019

27. 2. 2019, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou L. M., bytem XY, zastoupenou I. M., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :Rozhodnutí (osvědčení) Dubajského soudu – občanskoprávního soudu, Dubaj, Spojené arabské emiráty, ze...

IV. ÚS 774/18 - K počátku běhu subjektivní promlčecí doby v řízení o náhradě škody na zdraví

27. 2. 2019, Ústavní soud

Obecné soudy porušily formalistickým přístupem právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 a právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí podle čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť se dostatečně nevypořádaly s námitkami stěžovatelky, rozpory ve znaleckých posudcích a dospěly k ústavně nekonformnímu závěru o promlčení stěžovatelčina práva na odškodnění...

Pl. ÚS 37/16 - Prodejní doba v maloobchodě a velkoobchodě o státních svátcích

26. 2. 2019, Ústavní soud

Rozhodnutí o tom, které státní svátky a dny pracovního klidu a kolik těchto dní je na místě podpořit zákazem určitých pracovních činností, je věcí legislativního uvážení. Pokud se regulace prodejní doby nepříčí hodnotám ústavního pořádku a nevybočuje z národních a státních tradic, není podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy na místě ingerence Ústavního soudu do takového rozhodnutí zákonodárce....

III. ÚS 4129/18 - K povinnosti soudu zkoumat, zda úvěrující prověřil úvěryschopnost budoucího dlužníka

26. 2. 2019, Ústavní soud

Nezkoumá-li obecný soud, zda úvěrující při poskytnutí spotřebitelského úvěru prověřil schopnost úvěrovaného plánovaný úvěr splatit, zasáhne tím do základního práva spotřebitele na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.(Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 05.03.2019 sp. zn. III. ÚS 4129/18)

Pl. ÚS 45/18 - Obnova řízení po rozsudku ESLP ve věci Kuklík a další proti ČR

26. 2. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje), Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu Ing. Jana Jošta, zastoupeného JUDr. Janem Najmanem, advokátem sídlem náměstí Republiky...

II. ÚS 2587/18 - K povinnosti nařídit veřejné zasedání k rozhodování o stížnosti proti usnesení o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení v případě provádění dokazování

25. 2. 2019, Ústavní soud

Neprovádí-li soud při rozhodování o stížnosti proti usnesení o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení dokazování, může rozhodnout v neveřejném zasedání. V nyní projednávané věci je však třeba vycházet z toho, že vědecký poznatek zásadně se týkající věrohodnosti důkazního prostředku, který byl použit v meritorním řízení o vině a trestu, je novou skutečností ve smyslu § 278 odst. 1 trestního...

4 Azs 360/2018 - 35

22. 2. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní žalobce: V. T. N.,zast. Mgr. Jindřichem Lechovským, advokátem, se sídlem Šlejnická 1547/13, Praha 6, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje...

IV. ÚS 209/19

22. 2. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele Stanislava Mojžíška, bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018, č.j. 27 Cdo 4186/2018-242, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018, č.j. 27 Cdo 4190/2018-244, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Dne 18. 1. 2019 bylo Ústavnímu soudu...

4 As 336/2018 - 45

22. 2. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: Vysoké učení technické v Brně, IČ: 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, Brno, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 7, Brno, proti...

8 Azs 20/2019 - 27

22. 2. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: R. Y., zastoupená JUDr. Jiřím Gajdarusem, advokátem se sídlem Synkovská 1327/6, Praha 6, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství ...

II. ÚS 819/18 - Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva

22. 2. 2019, Ústavní soud

Chybějící zákonný základ pro zásah do vlastnického práva, chráněného článkem 11 Listiny, nelze nahradit konstatováním orgánu veřejné moci, že zákon neposkytuje konkrétní procesní postup, jak se tohoto zásahu do práv nedopustit. Daňový řád (§ 90 odst. 3 ve spojení s § 85 odst. 1) umožňuje správci daně prověřovat před vyměřením daně pouze tu část plnění, o nichž existují důvodné pochybnosti;...

II. ÚS 618/18 #2

21. 2. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a soudce Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Oživení, o. s., se sídlem Muchova 232/13, Praha 6, zastoupeného Mgr. Pavlem Černohousem, advokátem se sídlem Lublaňská 398/18, Praha 2, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2017, č. j. 8 A 215/2016-48, a...

2 Azs 389/2018 - 21

21. 2. 2019, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Y. F., zastoupený JUDr. Pavlem Sadílkem, advokátem se sídlem Stará cesta 425, Plasy, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 4. 2018, č. j. OAM...

4 Azs 223/2018 - 33

21. 2. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: H. H., zast. Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem, se sídlem Purkyňova 6, Ostrava, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, se sídlem ...

4 As 308/2018 - 24

21. 2. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: P. Z., zast. JUDr. Milošem Macků, advokátem, se sídlem Mahenova 13, Blansko, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, o žalobě proti...

2 Azs 84/2018 - 31

21. 2. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: A. G., zastoupený Mgr. Jindřichem Lechovským, advokátem se sídlem Šlejnická 1547/13, Praha 6, proti žalované: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem...

9 As 422/2018 - 54

21. 2. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: J. K., zast. Mgr. Lindou Havránkovou, advokátkou se sídlem Dlouhá 101/13, Hradec Králové, proti žalované: Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh 560/5, Praha 1, proti rozhodnutí...

4 As 380/2018 - 31

21. 2. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: JONAS TOUR s.r.o., IČ 25302752, se sídlem Ostružná 82, zast. Mgr. Vojtěchem Peštukou, advokátem, se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, proti žalovanému: Úřad ...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies