7 Ao 22/2021 - 43

16. 9. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Lenky Krupičkové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci navrhovatelky: nezl. K. S., zastoupena Mgr. Zuzanou Candigliota, advokátkou se sídlem Burešova 615/6, Brno, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha, v řízení o návrhu ...

9 Ao 12/2021 - 88

16. 9. 2021, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Pavla Molka v právní věci navrhovatele: Mgr. O. S., zast. JUDr. Tomášem Nielsenem, advokátem se sídlem Kozí 916/5, Praha, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, o návrhu na zrušení opatření obecné ...

I. ÚS 2379/21

15. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti stěžovatelky ELTODO, a. s., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, zastoupené Mgr. Jarmilou Sejkorovou, advokátkou se sídlem v Brně, Hlavní 232/26, proti usnesením Městského soudu v Praze č. j. 62 Co 160/2021-270 ze dne 21. 6. 2021 a č. j. 62...

Oddlužení je šancí na nový začátek

I. ÚS 2070/21

15. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti stěžovatele Povodí Vltavy, s. p., se sídlem v Praze 5, Holečkova 3178/8, zastoupeného JUDr. Ivanou Syrůčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Plzeňská 4, proti rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 22 Cdo 365/2021-662 ze dne 28. 4. 2021, za účasti...

I. ÚS 2433/21

15. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti stěžovatele Jana Koldy, zastoupeného Mgr. Vandou Beringerovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Pod Klaudiánkou 4a, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 33 Cdo 3152/2020-681 ze dne 22. 6. 2021, rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 16 Co 127/2020...

I. ÚS 2043/21

15. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti stěžovatele Radomila Balouna, zastoupeného Mgr. Bc. Ivem Nejezchlebem, advokátem se sídlem v Brně, Joštova 138/4, proti rozsudkům Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 1543/2020-712 ze dne 18. 5. 2021, Městského soudu v Praze č. j. 16 Co 354/2019-678 ze...

I. ÚS 2163/21

15. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti stěžovatele Oldřicha Jirase, zastoupeného Mgr. Martinem Rezkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Krkonošská 2001/16, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 19 Co 153/2021-49 ze dne 1. 6. 2021, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníků...

I. ÚS 2406/21

15. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti stěžovatelky Jitky Mancini, zastoupené Mgr. Václavem Bubeníkem, advokátem se sídlem v Moravské Třebové, Cihlářova 167/4, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 1304/2021-149 ze dne 12. května 2021, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka...

I. ÚS 1894/21 #2

14. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje) a soudců Jaromíra Jirsy a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti společnosti PharmExport s.r.o., U Vlečky 1046, 664 42 Modřice, zastoupené Mgr. Ladislavem Vrublem, advokátem, sídlem Staňkova 103/18, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2021 sp. zn. 9 To 198/2021, usnesení...

III. ÚS 2294/21

14. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatele J. H., t. č. ve Věznici Bělušice, zastoupeného Mgr. Milanem Peroutkou, advokátem, sídlem Čsl. armády 2113/58, Most, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. června 2021 č. j. 7 To 162/2021-60, za účasti Krajského...

I. ÚS 1964/21

14. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Lichovníka, soudců JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti Ing. arch. Josefa Davida Bujárka, zastoupeného JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D., advokátem se sídlem Třebíč, Bráfova tř. 52, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2017 č. j. 36 C 107/2011-423, rozsudku...

III. ÚS 2343/21

14. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti Aleny Houžvičkové, bez zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. června 2021 č. j. 3 As 50/2021-32 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. února 2021 sp. zn. 54 Ad 5/2020, za účasti Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto: Ústavní stížnost se...

III. ÚS 2197/21

14. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Tomáše Pekárka, zastoupeného Mgr. et Mgr. Ondřejem Teplým, advokátem se sídlem Zahradní 46, Kolín, směřující proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2021, č. j....

Oddlužení je šancí na nový začátek

IV. ÚS 1480/21 #2 - K povinnosti soudu seznámit protistranu s odůvodněním odvolání

14. 9. 2021, Ústavní soud

Jedním ze základních požadavků práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je vytvoření prostoru účastníkům řízení pro účinné uplatnění námitek a argumentů, které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování soudu; to platí i pro rozhodování o předběžném opatření. Proto rozhodne-li odvolací soud o odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí soudu prvního stupně o...

III. ÚS 2413/21

14. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti stěžovatele Petra Bartheldiho, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 7. 2021, sp. zn. 91 Co 216/2021, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost, jež brojí proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu...

I. ÚS 2301/21

14. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Lichovníka, soudců JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti Ing. Jaroslava Schwarze a Martiny Schwarzové, zastoupených Mgr. Pavlem Černým, advokátem se sídlem Údolní 33, Brno, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2021 č. j. 22 Cdo 806/2021-484, rozsudku Krajského soudu v Plzni...

III. ÚS 1455/21

14. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Vladimíra Špičky, zastoupeného Mgr. Petrou Hrachy, advokátkou se sídlem Cihlářská 643/19, Brno, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, č. j. 20 Cdo 631...

III. ÚS 2410/21

14. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti Petra Bartheldiho, bez zastoupení, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2021 č. j. 30 Cdo 1992/2021-63, ze dne 11. srpna 2021 č. j. 30 Cdo 1978/2021-49 a ze dne 21. července 2021 č. j. 30 Cdo 1832/2021-56, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. ...

II. ÚS 2147/21

13. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Miroslava Šebesty, nezastoupeného advokátem, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. 4. 2021 č. j. 26 C 161/2020-27 a usnesení Městského soudu Praha ze dne 28. 5. 2021 č. j. 14 Co 184/2021-32, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění1. Dne 11. 8. 2021 byla Ústavnímu soudu...

II. ÚS 2304/21

13. 9. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Jany Tomanové, zastoupené JUDr. Zdeňkem Svobodou, advokátem se sídlem v Sokolově, ul. Jednoty 1431, proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. KSLP 56 INS 15876/2017 ze dne 31. 5. 2021, usnesení Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 56...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies