30 Nd 400/2018

25. 4. 2019, Nejvyšší soud

30 Nd 400/2018-16 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka v právní věci žalobce Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., IČO 00001481, se sídlem v Praze 8, Pod Lisem 129/2, zastoupeného Mgr. Lukášem Eichingerem, MBA, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1003/3, proti žalované THE...

20 Nd 178/2019

24. 4. 2019, Nejvyšší soud

20 Nd 178/2019-812 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v právní věci žalobců a) P. A., narozeného XY, bytem XY, a b) V. A., narozené XY, bytem XY, oba zastoupeni JUDr. Václavem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 10, Gutova č. 3297/4, proti žalovaným 1. České straně...

28 Ncu 38/2019

23. 4. 2019, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem R. S., bytem XY, zastoupeným Š. B., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :Rozsudek Vrchního soudu státu New York, Spojené státy americké (The Matrimonial/IAS Part 20 of the...

28 Ncu 25/2019

23. 4. 2019, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném N. M. (nyní K.), bytem v XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :Rozhodnutí (rozvodový list) matričního úřadu v Káhiře, Egyptská arabská republika, číslo 1027, písmeno M, rok 2018, ze dne 14. 8....

28 Ncu 31/2019

23. 4. 2019, Nejvyšší soud

28 Ncu 31/2019-6 USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem M. B., nar. XY, bytem v XY, t a k t o :I. O návrhu na uznání rozsudku Soudu Bordj Mnayl, Alžírská lidově demokratická republika, ze dne 16. 10. 2018, sp. zn. 02728/18, č....

28 Ncu 37/2019

23. 4. 2019, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou A. V., bytem XY, Spojené státy americké, zastoupenou M. C., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :Rozsudek Okresního soudu okresu Clark, Nevada, Spojené státy americké ...

28 Ncu 41/2019

23. 4. 2019, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem T. P., bytem v XY, zastoupeným O. P., bytem v XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o:Rozsudek Obvodního soudu města Virginia Beach, stát Virginie, Spojené státy americké (The Circuit...

30 Cdo 2410/2017

23. 4. 2019, Nejvyšší soud

30 Cdo 2410/2017-194 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobce D. R., nar. XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Ing. Adamem Černým, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 2, Dřevná 382/2, proti žalovanému R. P., se sídlem v XY, zastoupenému JUDr. Josefem Lžičařem, advokátem se...

28 Ncu 39/2019

23. 4. 2019, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném V. L., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :Rozhodnutí (rozvodový list) matričního úřadu v Abdeenu, úřad Borg Abbasia, Egyptská arabská republika, číslo zápisu 1475, ze dne 25. 11. 2018,...

IV. ÚS 1228/19

18. 4. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti stěžovatelky PhDr. Yvetty Hamerníkové, zastoupené JUDr. Vladimírem Feltem, advokátem se sídlem v Praze 8, Urxova 458/8, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2019, č. j. Ncd 26/2019-42, za účasti Vrchního soudu v Praze jako účastníka řízení a vedlejších účastníků 1) Ing. Miloslava Steiera a 2) Marie...

7 Afs 88/2019 - 9

17. 4. 2019, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: JUTTY GROUP s. r. o., se sídlem Na Příkopě 1047/17, Praha 1, zastoupený Mgr. Zdeňkem Machem, advokátem se sídlem Dr. Skaláka 10, Přerov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, ...

7 As 106/2019 - 17

17. 4. 2019, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: V. P., bytem X, proti žalované: Univerzita Karlova v Praze, se sídlem Ovocný trh 3, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2019, č. j. 5 A...

7 Afs 122/2018 - 49

17. 4. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: Ing. J. H., zastoupen JUDr. Zuzanou Novotnou, advokátkou se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova ...

4 As 126/2019 - 8

17. 4. 2019, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, o žalobě proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne ze dne 8. 1. 2019, č. j. 64 A 49/2018 - 10, ...

7 As 565/2018 - 17

17. 4. 2019, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: A. D., proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice Plzeň, Klatovská 202, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 12. 2018, č. j. 30 A 287/2018 – 36, takto...

2 As 64/2019 - 14

17. 4. 2019, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobců: a) Ing. L. B., b) Mgr. L. B., oba zastoupeni JUDr. Ondřejem Tošnerem, advokátem se sídlem Slavíkova 23, Praha 2, proti žalovanému: Úřad městské části Praha 6, se sídlem Československé armády 23, Praha 6, za účasti ...

9 As 338/2018 - 50

17. 4. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Lenky Krupičkové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: A. R., proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice Heřmanice, se sídlem Orlovská 670/35, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského ...

7 Afs 479/2018 - 33

17. 4. 2019, Nejvyšší správní soud

Orgány celní správy nejsou oprávněny vyzvat ručitele ke splnění jeho ručitelské povinnosti podle § 21 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, na základě záručních listin, ke kterým nevydaly povolení podle § 21a uvedeného zákona. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17.04.2019, čj. 7 Afs 479/2018 - 33)

5 As 83/2019 - 7

17. 4. 2019, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2019, č. j...

3 Afs 26/2018 - 141

17. 4. 2019, Nejvyšší správní soud

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně JUDr. K. T., proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies