27 Cdo 3549/2020

12. 5. 2021, Nejvyšší soud

27 Cdo 3549/2020 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Ivo Waldera v právní věci navrhovatelky KOMFORT, a. s., se sídlem v Brně, Křenová 478/72, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 25524241, zastoupené JUDr. Lenkou Štěpánkovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Křenová 478/72, PSČ 602 00, o změnu...

33 Cdo 416/2021

3. 5. 2021, Nejvyšší soud

33 Cdo 416/2021-298 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce V. B., bytem XY, Spolková republika Německo, zastoupeného JUDr. Michalem Franěm, advokátem se sídlem v Praze 1, Truhlářská 1108/3, proti žalované H. T., bytem XY, zastoupené JUDr. Josefem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 3,...

22 Cdo 3163/2020

30. 4. 2021, Nejvyšší soud

22 Cdo 3163/2020-513 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčila, CSc. ,ve věci žalobců a) V. K., narozeného XY, a b) J. K., narozené XY, obou bytem ve XY, zastoupených JUDr. Jaroslavem Pavlasem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Velkém Meziříčí, Náměstí 22/24, proti žalovaným 1) P. B.,narozenému XY, a 2) A. B., narozené XY, oběma bytem ve XY, zastoupeným...

III. ÚS 499/21

29. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti 1) Bc. Ladislava Regnarda a 2) Terezie Regnardové, bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 33 Nc 2214/2016-558 ze dne 21. 12. 2020 a rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 51 Co 278/2019-488 ze dne 23. 8. 2019, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Dne 20. 2. 2021 byl...

29 Cdo 1744/2020

29. 4. 2021, Nejvyšší soud

29 Cdo 1744/2020-328 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Rostislava Krhuta v právní věci žalobce WEG México, S.A. de C.V., se sídlem Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área...

III. ÚS 618/21

28. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti stěžovatele J. J., t. č. P.O.BOX 21/6, Věznice Kuřim, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 1. 2021, č. j. 3 To 5/2021-86, a usnesení Okresního soudu Brno - venkov ze dne 10. 12. 2020, č. j. 43 PP 178/2020-75, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Dne 8. 3. 2021 byla Ústavnímu soudu doručena...

5 Tdo 293/2021

28. 4. 2021, Nejvyšší soud

5 Tdo 293/2021 23 5 Tdo 293/2021 USNESENÍ Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu rozhodla dne 28. 4. 2021 v řízení o dovoláních, která podali obvinění M. P., nar. XY, trvale bytem XY, adresa pro doručování XY, a A. V., nar. XY, trvale bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 11 To 157/2020, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené...

4 Tdo 396/2021

28. 4. 2021, Nejvyšší soud

4 Tdo 396/2021- USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28. 4. 2021 o návrhu předsedkyně senátu Okresního soudu v Liberci na přerušení výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř. – rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 25. 8. 2020 č. j. 7 T 64/2020-138, který nabyl právní moci, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 20...

Oddlužení je šancí na nový začátek

II. ÚS 977/21

27. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti a) nezl. M. Š., b) nezl. M. Š., c) M. Š. a d) M. Š., zastoupených Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou, sídlem Olomoucká 261/36, Mohelnice, proti mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna...

I. ÚS 1486/20 - K povinnosti obecných soudů zastavit exekuční řízení v případě vymáhání dluhu vzniklého v době hospitalizace nezletilé osoby na základě § 16a odst. 1 písm. f) zák. o veřejném zdravotním pojištění

27. 4. 2021, Ústavní soud

V exekučním řízení obecným soudům přísluší zabývat se zásadními vadami exekučního titulu, přičemž jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. Pří aplikaci předmětného ustanovení je pak nutné zvážit případné...

III. ÚS 412/21

27. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele P. B., takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Dne 12. 2. 2021 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatele. Protože tento návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu, včetně právního zastoupení, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě třiceti dnů ode dne...

IV. ÚS 2530/20 - K podmínkám uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování

27. 4. 2021, Ústavní soud

K uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování nestačí samotný poukaz na subjektivní přesvědčení zákonného zástupce dítěte, které z tohoto důvodu nemá být přijato do mateřské školy, nýbrž prokázání, že taková výhrada je založena na objektivně prokazatelných důvodech. Posouzení těchto důvodů je úkolem orgánů veřejné moci, které vycházejí z požadavků a) prokázání ústavní...

II. ÚS 3602/20

27. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Ngoc Phan Thi Bich, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2020 č. j. 9 Azs 235/2020-17, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění1. Ústavnímu soudu byl doručen návrh na zahájení řízení o ústavní...

III. ÚS 739/21

27. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti stěžovatele ing. Romana Crkoně, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2020, č. j. 25 Cdo 1673/2020-559, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Dne 19. 3. 2021 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, brojící proti v záhlaví označenému usnesení Nejvyššího soudu a proti předcházejícím soudním...

III. ÚS 1050/21

27. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. P., t. č. P.O.BOX 74, Věznice Břeclav, podané proti postupu Okresního soudu v Břeclavi, za účasti Okresního soudu v Břeclavi, jako účastníka řízení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Ústavnímu soudu byl dne 20. 4. 2021 doručen návrh označený jako "stížnost", kterým stěžovatel...

Oddlužení je šancí na nový začátek

III. ÚS 385/21

27. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele V. G., t. č. Věznice Břeclav, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Dne 10. 2. 2021 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatele. Protože tento návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"...

III. ÚS 231/21

27. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele Š. N., t. č. Věznice Mírov, P. O. BOX 1/1, Mírov 27, Mírov, bez právního zastoupení, směřující proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Ústavnímu soudu bylo dne 26. 1. 2021 doručeno stěžovatelem sepsané podání označené jako ústavní stížnost a žádost o...

III. ÚS 904/21

27. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatelky České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem, proti usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 8....

III. ÚS 3547/20

27. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky K. K., zastoupené Mgr. Janou Kitzbergerovou,...

II. ÚS 3603/20

27. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudce Davida Uhlíře a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatelky České republiky - Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupené Mgr. Andrejem Lokajíčkem, advokátem se sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2, proti...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies