I. ÚS 4700/12

27. 03. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 27. března 2013 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudců Vojena Gütlera a Pavla Holländera, o ústavní stížnosti K. M., zastoupené Mgr. Ing. Ivanou Spoustovou, advokátkou se sídlem Praha 8, Sokolovská 42/106, proti usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. září 2012 č. j. 7 Tdo 1139/2012-56, Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. února 2010 č. j. 4 To 931/2009-128 a rozsudku Okresního soudu v Písku ze dne 30. září 2009 č. j. 2 T 105/2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše citovaných rozhodnutí s tím, že se jimi cítí dotčena v právech zakotvených v čl. 2 odst. 2, čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 2 odst. 3 a čl. 90 Ústavy České republiky, jakož i v čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. Uvedla, že byla soudem I. stupně odsouzena pro trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona, proti rozsudku podala odvolání, které soud II. stupně zamítl, Nejvyšší soud pak odmítl i její dovolání. Vyslovila přesvědčení, že skutkový stav nebyl řádně zjištěn, soudy se nevypořádaly s rozpory ve výpovědi svědků, nezhodnotily také náležitě objektivní okolnosti, pro které nedošlo ke styku nezletilého s otcem ve stanoveném termínu, ani se nezabývaly tím, jak by striktní dodržování rozhodnutí soudu o styku otce se synem ovlivňovalo psychický stav dítěte.

Z obsahu stížností napadených rozhodnutí a usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 7. 3. 2013 č. j. 2 T 105/2009-266 zásah do práv, kterých se stěžovatelka v návrhu dovolává, shledán nebyl, když dle označeného pravomocného usnesení (dnem 19. 3. 2013) tato byla účastna na amnestii prezidenta republiky, trest uložený rozsudkem soudu I. stupně jí byl prominut s tím, že se na ni hledí, jako by odsouzena nebyla.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2013

Ivana Janů
předsedkyně senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. I. ÚS 4700/12, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies