Pl. ÚS 15/13

27. 03. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Plénum Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka (soudce zpravodaj), Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný a Michaela Židlická rozhodlo o ústavní stížnosti stěžovatele Milana Průši, zastoupeného Mgr. Pavlem Černým, advokátem, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno 2, proti čl. II rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1. ledna 2013 č. 1/2013 Sb., o amnestii, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 1. 3. 2013 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud vyslovil, že v záhlaví označeným článkem amnestijního rozhodnutí prezidenta republiky byla porušena jeho ústavně zaručená práva garantovaná v čl. 11 a 36 Listiny základních práv a svobod a v čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Dne 25. 3. 2013 vzal stěžovatel ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2013


JUDr. Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 15/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies