Pl. ÚS 13/13

27. 03. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Plénum Ústavního soudu České republiky ve složení Stanislav Balík, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný a Michaela Židlická, mimo ústního jednání bez přítomnosti účastníků dne 27. března 2013 rozhodlo ve věci ústavní stížnosti Mgr. Pavly Krejčí, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. února 2013 č. j. Vol27/2013-80, o platnosti volby prezidenta republiky, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 35 a 66 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatelka napadla v záhlaví označené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s tvrzením, že jím bylo zasaženo do jejích ústavně zaručených základních práv, přičemž s ústavní stížností dle § 74 zákona č. 182/1993 Sb. spojila návrh na zrušení ustanovení § 35 a § 66 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

Podáním ze dne 12. března 2013 vzala ústavní stížnost v celém rozsahu zpět. V návaznosti na uvedený procesní úkon proto bylo řízení o jejím návrhu v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 27. března 2013


Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies