III. ÚS 201/13

29. 03. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 29. března 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu J. G., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 16. ledna 2013 podání stěžovatele, které směřovalo proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě č. j. 11 T 103/2011-621 a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 10 To 12/2012-749. Podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti a předpoklady pro její projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud proto stěžovatele vyzval k odstranění vytčených vad a doplnění návrhu ve smyslu připojeného písemného poučení.

K odstranění vad návrhu byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů s poučením, že pokud v této lhůtě vady návrhu neodstraní, či ho řádně nedoplní, Ústavní soud návrh odmítne. Výzvu k odstranění vad stěžovatel převzal dne 21. 2. 2013.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu Ústavního soudu nijak nereagoval a vytýkané vady neodstranil, Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. března 2013


Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. III. ÚS 201/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies