I. ÚS 1410/11

02. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení předseda soudu Pavel Rychetský a soudci Stanislav Balík, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný a Michaela Židlická ve věci ústavních stížností stěžovatelky Štefanie Ederové, zastoupené Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Husova 242/9, 110 00, směřujících proti rozhodnutím insolvenčního správce JUDr. Josefa Cupky, advokáta, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, ze dne 1. 4. 2011, jímž v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 14739/2010 a pod sp. zn. KSPH 41 INS 14769/2010 uznal pohledávky věřitele MAXIM Invest s.r.o., se sídlem Pardubice, Polabiny, Bělehradská 289, 530 09, IČO: 27489159, a dále proti zásahům Krajského soudu v Praze, spočívajícím v tom, že v insolvenčním řízení sp. zn. KSPH 41 INS 14739/2010 a sp. zn. KSPH 41 INS 14769/2010 nevykonával řádně svou dohlédací činnost, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 200 a § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 3. 2011, a ustanovení § 192 odst. 3 a § 410 odst. 2 věty první včetně věty za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto:

Ústavní stížnosti vedené dosud pod sp. zn. I. ÚS 1410/11 a sp. zn. III. ÚS 938/13 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 1410/11.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

V případě shora uvedených ústavních stížností jsou uvedené předpoklady naplněny, neboť se obě ústavní stížnosti skutkově týkají řízení, jímž měl být naplněn jeden účel a cíl (prohlášení úpadku a povolení oddlužení stěžovatelky a jejího manžela, který však v mezidobí zemřel), důvodem podání obou ústavních stížností jsou namítané "zásahy" téhož insolvenčního správce a téhož insolvenčního soudu, způsobené "obdobným jednáním" - postupným uznáním několika pohledávek třetích osob.

Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity spojil tyto věci ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2013

Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 1410/11, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies