I. ÚS 4884/12

02. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 2. dubna 2013 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudců Vojena Gütlera a Pavla Holländera, ve věci navrhovatele M. K., zastoupeného advokátkou Mgr. Dagmar Fejfarovou, adresa pro doručování: Valdštejnovo nám. 76, 506 01 Jičín, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. listopadu 2012 č. j. 11 To 435/2012-95 a usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 15. listopadu 2012 č. j. 2 T 77/2011-84, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Formálně bezvadnou ústavní stížností stěžovatel napadl v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů a s poukazem na blíže rozvedené argumenty tvrdil, že jimi bylo zasaženo do jeho ústavně zaručených práv plynoucích z čl. 8 odst. 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. V důsledku toho se posléze domáhal, aby Ústavní soud napadená rozhodnutí nálezem zrušil.

Předmětným usnesením ze dne 15. listopadu 2012 č. j. 2 T 77/2011-84 Okresní soud v Jičíně podle § 83 odst. 1 trestního zákoníku rozhodl, že stěžovatel vykoná trest odnětí svobody v trvání osmi měsíců, který mu byl uložen rozsudkem tamního soudu ze dne 18. července 2011 č. j. 2 T 77/2011-29 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. srpna 2011 č. j. 11 To 319/2011-43, a podle § 83 odst. 5 trestního zákoníku za použití § 56 odst. 3 trestního zákoníku stěžovatele pro výkon tohoto trestu zařadil do věznice s dohledem. O stížnosti stěžovatele směřující do usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 15. listopadu 2012 č. j. 2 T 77/2011-84 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 27. listopadu 2012 č. j. 11 To 435/2012-95 následně tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu jako nedůvodnou zamítl

Z výzvy k nastoupení trestu ze dne 10. prosince 2012 sp. zn. 2 T 77/2011 adresované stěžovateli Okresním soudem v Jičíně Ústavní soud zjistil, že touto byl stěžovatel vyzván, aby nejpozději do 31. prosince 2012 nastoupil uvedený trest odnětí svobody.

Z pravomocného usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. ledna 2013 sp. zn. 4 Nt 22/2013 Ústavní soud dále zjistil, že dle tohoto rozhodnutí je stěžovatel podle čl. I odst. 1 Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 účasten amnestie a promíjí se mu zbytek trestu uložený rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 18. července 2011 sp. zn. 2 T 77/2011 ve spojení s rozsudkem (správně usnesením) Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. srpna 2011 sp. zn. 11 To 319/2011-43. Ze sdělení Okresního soudu v Jičíně ze dne 14. března 2013 se potom podává, že 2. ledna 2013 byl stěžovatel propuštěn z výkonu trestu na svobodu.

Pro uvedené stala se ústavní stížnost bezpředmětnou, a proto Ústavní soud návrh stěžovatele odmítl [§ 43 odst. 2 písm. a), odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2013

Ivana Janů
předsedkyně senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 4884/12, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies