I. ÚS 597/13

03. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Pavla Holländera o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Kamila Řeháka, zastoupeného JUDr. Ing. Milošem Vasovičem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 25, 110 00 Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2012, č. j. MSPH 78 INS 8880/2012 -B-37, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2012, č. j. MSPH 78 INS 8880/2012-B-37. Je přesvědčen, že jím byla porušena jeho základní práva a svobody podle čl. 2 odst. 3 a odst. 4, čl. 3 a čl. 4 Ústavy ČR, čl. 4 odst. 1, odst. 3 a odst. 4, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 až čl. 38 Listiny základních práv a svobod.

Dopisem datovaným dne 27. 3. 2013 (doručeném Ústavnímu soudu dne 2. 4. 2013)) oznámil advokát stěžovatele Ústavnímu soudu, že stěžovatel bere ústavní stížnost ze dne 8. 2. 2013 (která byla Ústavnímu soudu doručena dne 11. 2. 2013) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2012, č. j. MSPH 78 INS 8880/2012 -B-37, zpět.

Proto Ústavní soud dle ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2013

Ivana Janů, v. r.
předsedkyně senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 597/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies