III. ÚS 934/13

05. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 5. dubna 2013 v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného v právní věci stěžovatelů K. C. a P. Š., zastoupených JUDr. Milanem Bedrošem, advokátem se sídlem Pekárenská 12, Brno, takto:

Soudce Vladimír Kůrka je z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 934/13 vyloučen.

Odůvodnění:

I.

Ve shora uvedené věci byl v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podle rozvrhu práce Ústavního soudu, v platném a účinném znění, ustanoven soudcem zpravodajem JUDr. Vladimír Kůrka.

II.

Soudce Vladimír Kůrka předložil dne 28. 3. 2013 čtvrtému senátu Ústavního soudu své vyjádření, ve kterém žádá, aby tento senát zvážil, zda nejsou dány důvody jeho vyloučení pro podjatost podle ust. § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Jako důvod možných pochybností o své podjatosti uvedl, že předmětná ústavní stížnost směřuje též proti rozhodnutím vydaných v řízení, v jehož dovolacím stádiu působila jeho manželka Věra Kůrková, a to jako předsedkyně rozhodujícího senátu.

III.

Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Čtvrtý senát Ústavního soudu vzal výše uvedenou skutečnost v úvahu a dospěl k závěru, že i v případě, že by JUDr. Vladimír Kůrka rozhodoval subjektivně nestranně, mohlo by z objektivního hlediska dojít s ohledem na jeho příbuzenské vztahy k ve věci rozhodující soudkyni, ke vzniku pochybnosti o jeho nepodjatosti. Z toho důvodu považuje čtvrtý senát Ústavního soudu podmínky pro vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci dle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu za naplněné a JUDr. Kůrku z projednávání věci vyloučil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. dubna 2013


Michaela Židlická, v. r.
předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2013, sp. zn. III. ÚS 934/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies