I. ÚS 1042/13

08. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 8. dubna 2013 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele Pavla Černoty, o návrhu ze dne 27. března 2013, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 27. března 2013 obdržel Ústavní soud podání, jímž navrhovatel brojil proti blíže popsané rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu s tvrzením, že bylo zasaženo do jeho ústavně zaručených základních práv.

Návrh obsahoval formální vady, a to především z pohledu požadavků obsažených v § 30 odst. 1 a § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Z více než dvou set ústavních stížností, resp. desítek opakovaných (a mnohdy neoslyšených) výzev Ústavního soudu k odstranění vad návrhů v jiných věcech, je navrhovateli známo, jaké jsou formální požadavky spjaté s podáním návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti (ve smyslu § 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 3, 5, 6 a § 75 odst. 1 citovaného zákona).

V důsledku toho, že výzva k odstranění vad návrhu by postrádala z pohledu jejího účelu za této situace rozumný smysl, Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků rozhodl, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, per analogiam].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2013

Pavel Holländer v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 1042/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies