I. ÚS 12/13

09. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky Renáty Adamudi, proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2012, č. j. 30 Cdo 2374/2012-93, proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 5. 2011, č. j. 73 Co 94/2011-31, a proti rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně ze dne 3. 11. 2010, č. j. 9 Nc 122/2010-13, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 3. 1. 2013, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Protože ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v zákoně o Ústavním soudu (stěžovatelka především nebyla zastoupena advokátem), vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad jejího podání. Ústavní soud ve výzvě stěžovatelku poučil, že "V prvé řadě je nutné být zastoupen advokátem, který sepíše i Vaši ústavní stížnost.", což v textu i graficky zdůraznil. To Ústavní soud v závěru uvedené výzvy ještě zopakoval: "K odstranění výše uvedené vady Vašeho návrhu (zastoupení advokátem, včetně sepsání ústavní stížnosti)...". K tomu jí stanovil lhůtu 20 dnů od doručení výzvy. Současně ji upozornil, že jí není oprávněn sám určit zástupce z řad advokátů, a že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 odst. 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Ústavní soud stanovil stěžovatelce lhůtu k odstranění vad v délce 20 dnů a neodmítl ústavní stížnost pro neodstranění vad ihned po uplynutí stanovené lhůty, čímž tuto lhůtu ještě fakticky prodloužil.

Ústavní soud uzavírá, že poněvadž stěžovatelka (nejen ve stanovené lhůtě, ale až do dnešního dne) všechny vady ústavní stížnosti (sepsání ústavní stížnosti advokátem) neodstranila, pouze dala dne 3. 4. 2013 k poštovní přepravě přípis adresovaný Ústavnímu soudu sepsaný jí samou a toliko přiložila plnou moc pro advokátku, aniž by však přiložila ústavní stížnosti sepsanou advokátkou, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2013

Vojen Güttler, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 12/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies