I. ÚS 682/13

10. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 10. dubna 2013 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele P. P., t. č. Věznice Pardubice, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 10. prosince 2012 č. j. 14 To 329/2012-37 a usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 7. listopadu 2012 č. j. 4 PP 285/2012-26, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel, který své podání označil jako "stížnost proti usnesení Okr. soudu Pardubice, dále pak stížnost pro porušení zákona Krajského soudu Hradec Králové (pobočka Pardubice)", byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tj. tak, že neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Stěžovatel po obdržení výzvy dne 8. 3. 2013 vady návrhu podáním ze dne 14. 3. 2013, a ani do konce dané lhůty neodstranil, nepředložil listinu, osvědčující jeho zastoupení před Ústavním soudem advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Pro výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2013

Pavel Holländer v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 682/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies