II. ÚS 759/13

11. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti stěžovatelky MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s., se sídlem Josefa Skupy 2522, 434 01 Most, zastoupené JUDr. Janem Růžkem, advokátem, se sídlem Poděbradova 751, 440 01 Louny, směřující proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 10. ledna 2013, č. j. 11 C 313/2012-17, který se týká náhrady nákladů řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se podanou ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí s tvrzením, že byla porušena její práva zakotvená v čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2, 3 Listiny základních práv a svobod, v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v čl. 90 a 95 odst. 1 Ústavy České republiky.

Podle § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb., lze usnesení o odmítnutí ústavní stížnosti odůvodnit jen odkazem na příslušné (rozhodné) ustanovení tohoto zákona. Ústavní soud tak v dané věci činí; rozhodným ustanovením je jeho § 43 odst. 2 písm. a), přičemž důvody jeho užití dostatečně zřetelně vyplývají jak z nálezů Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3923/11 ze dne 29. března 2012 a sp. zn. I. ÚS 988/12 ze dne 25. července 2012, tak i z usnesení Ústavního soudu ze dne 12. února 2013, sp. zn. I. ÚS 394/13, jímž byla stěžovatelčina (argumentačně shodná) ústavní stížnost odmítnuta jako zjevně neopodstatněná. Za daných okolností tudíž Ústavní soud i tento návrh odmítl jako zjevně neopodstatněný dle citovaného ustanovení zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2013


Jiří Nykodým, v. r.
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. II. ÚS 759/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies