III. ÚS 828/13

11. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti Ladislava Maloty, zastoupeného JUDr. Pavlem Pechancem, Ph.D., advokátem se sídlem v Luhačovicích, Masarykova 175, proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 16. září 2010 č. j. 60 Co 283/2010-160 a rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 26. března 2010 č. j. 40 C 93/2008-115, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 7. března 2013, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů. Z vlastní rozhodovací činnosti je Ústavnímu soudu známo, že stěžovatel podal proti napadenému rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ústavní stížnost již v roce 2010, následně ji však vzal zpět z důvodu, že podal současně dovolání, o němž tehdy ještě nebylo rozhodnuto. Ústavní soud proto svým usnesením ze dne 20. ledna 2011 sp. zn. III. ÚS 3209/10 zastavil příslušné řízení. V nové ústavní stížnosti stěžovatel tvrdí, že řízení o tomto dovolání bylo zastaveno, proti čemuž podal jednak odvolání, jednak žalobu pro zmatečnost. Výsledek řízení o těchto opravných prostředcích nijak dál nespecifikuje.

2. Z uvedených skutečností vyplývá, že napadený rozsudek Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně musel být stěžovateli doručen ještě v roce 2010, přičemž ani stěžovatel netvrdí žádnou skutečnost, která by tento důvodný předpoklad zpochybňovala nebo vyvracela. Pakliže tomu tak bylo, ústavní stížnost, k jejímuž podání došlo až v roce 2013, byla podána zjevně po uplynutí lhůty podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění účinném do 31. prosince 2012. Jiné posouzení včasnosti by za předpokladu, že právě napadeným rozsudkem bylo rozhodnuto o posledním procesním prostředku k ochraně práva stěžovatele, přicházelo v úvahu toliko tehdy, pokud by se tato lhůta odvíjela ode dne doručení usnesení, kterým bylo dovolání stěžovatele odmítnuto pro nepřípustnost z důvodu závisejícího na uvážení dovolacího soudu (§ 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu). V dané věci však tato podmínka splněna není, protože řízení o dovolání bylo zastaveno usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 15. března 2012 č. j. 40 C 93/2008 pro nezaplacení soudního poplatku, přičemž podle databáze InfoSoud (http://infosoud.justice.cz) bylo toto rozhodnutí k odvolání stěžovatele potvrzeno usnesením ze dne 25. června 2012.

3. Z tohoto důvodu Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost stěžovatele jako návrh podaný opožděně mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2013


Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. III. ÚS 828/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies