IV. ÚS 4916/12

16. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti Moniky Uzunoglu, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. září 2012 č. j. 32 Co 450/2012-1469, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 28. prosince 2012, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného usnesení z důvodu tvrzeného porušení základních práv stěžovatelky zakotvených v Listině základních práv a svobod, v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Úmluvě o právech dítěte.

Podáním ze dne 12. dubna 2013, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. dubna 2013, vzala stěžovatelka svoji ústavní stížnost v plném rozsahu zpět a současně doručila výpověď plné moci v předmětné věci advokátce Mgr. Ing. Ivaně Spoustové ze dne 10. dubna 2013.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb.).

V Brně dne 16. dubna 2013


Michaela Židlická v.r.
předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 4. 2013, sp. zn. IV. ÚS 4916/12, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies