II. ÚS 495/13

16. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci návrhu stěžovatelky Heleny Křepelkové, advokátem nezastoupené, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 5. 2. 2013 podání stěžovatelky označené jako "Stížnost", jímž žádala "o projednání" připojeného usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 1. 2013, č. j. 7 Co 3201/2012-35.

Podání neodpovídalo požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou na ústavní stížnost kladeny. Stěžovatelka především nepodala návrh prostřednictvím advokáta a Ústavnímu soudu nedoložila, že by ji v řízení advokát zastupoval, jak to bezpodmínečně vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Kromě toho návrh vykazoval i další formální nedostatky. Soudce zpravodaj ji proto vyzval dopisem ze dne 15. února 2013 k odstranění uvedených nedostatků ve stanovené třicetidenní lhůtě. Stěžovatelce se dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy. Přílohou výzvy byl též stručný přehled nezbytných náležitostí ústavní stížnosti, jakož i poučení o tom, že o určení advokáta k poskytnutí právní služby lze žádat Českou advokátní komoru; kontakt na ni byl uveden v přehledu.

Jak vyplývá z údajů na doručence, převzala stěžovatelka výzvu dne 28. února 2013. Na výzvu však ve stanovené lhůtě, resp. do vydání rozhodnutí, nereagovala. Vytčené vady tak nenapravila, poskytnutá lhůta proto uplynula marně a bylo nutno postupovat ve smyslu již zmíněného poučení.

Soudce zpravodaj s ohledem na uvedené skutečnosti návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2013


Jiří Nykodým, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 4. 2013, sp. zn. II. ÚS 495/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies