II. ÚS 2910/12

17. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný a Michaela Židlická mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti T. D., zastoupeného JUDr. Vítem Širokým, advokátem se sídlem U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 5 Tdo 335/2012-161 ze dne 18. 4. 2012, rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 To 14/2011 ze dne 2. 9. 2011 a rozsudku Krajského soudu v Praze sp. zn. 7 T 82/2008 ze dne 25. - 26. 10. 2010, jež byla zaevidována pod sp. zn. II. ÚS 2910/12, ve věci ústavní stížnosti P. D., zastoupené JUDr. Vítem Širokým, advokátem se sídlem U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 5 Tdo 335/2012-161 ze dne 18. 4. 2012, rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 To 14/2011 ze dne 2. 9. 2011 a rozsudku Krajského soudu v Praze sp. zn. 7 T 82/2008 ze dne 25. - 26. 10. 2010, jež byla zaevidována pod sp. zn. III. ÚS 2911/12, a ve věci ústavní stížnosti J. V., zastoupeného Mgr. Radkem Vachtlem, advokátem se sídlem Římská 32, 120 00 Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 5 Tdo 335/2012-161 ze dne 18. 4. 2012, rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 To 14/2011 ze dne 2. 9. 2011 a rozsudku Krajského soudu v Praze sp. zn. 7 T 82/2008 ze dne 25. - 26. 10. 2010 takto:

Ústavní stížnosti vedené pod spisovými značkami II. ÚS 2910/12, III. ÚS 2911/12 a III. ÚS 2924/12 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou II. ÚS 2910/12.

Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 31. 7. 2012, jež byla Ústavnímu soudu doručena téhož dne a zaevidována pod sp. zn. II. ÚS 2910/12, se stěžovatel T. D. domáhá vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zrušil usnesení Nejvyššího soudu č. j. 5 Tdo 335/2012-161 ze dne 18. 4. 2012, rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 To 14/2011 ze dne 2. 9. 2011 a rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 7 T 82/2008 ze dne 25. - 26. 10. 2010.

Ústavní stížností ze dne 31. 7. 2012, jež byla Ústavnímu soudu doručena téhož dne a zaevidována pod sp. zn. III. ÚS 2911/12, se stěžovatelka P. D. domáhá vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zrušil usnesení Nejvyššího soudu č. j. 5 Tdo 335/2012-161 ze dne 18. 4. 2012, rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 To 14/2011 ze dne 2. 9. 2011 a rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 7 T 82/2008 ze dne 25. - 26. 10. 2010.

Ústavní stížností ze dne 27. 7. 2012, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 31. 7. 2012 a zaevidována pod sp. zn. III. ÚS 2924/12, se stěžovatel J. V. domáhá vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zrušil usnesení Nejvyššího soudu č. j. 5 Tdo 335/2012-161 ze dne 18. 4. 2012, rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 To 14/2011 ze dne 2. 9. 2011 a rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 7 T 82/2008 ze dne 25. - 26. 10. 2010.

Podle § 112 odst. 1 občanského soudního řádu ve spojení s § 63 zákona č. 182/1992 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn, může Ústavní soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému řízení věci, které byly u něj zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků. Všechny tři shora zmíněné ústavní stížnosti se týkají týchž účastníků a skutkově spolu souvisí, neboť jsou jimi napadána stejná rozhodnutí uvedených soudů, jež byla vydána v řízení, kterého se všichni stěžovatelé účastnili jako obvinění; rovněž důvody, o které se tyto ústavní stížnosti opírají, jsou zčásti shodné. Proto Ústavní soud tato řízení podle výše citovaných ustanovení spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné

V Brně dne 17. dubna 2013


Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. II. ÚS 2910/12, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies