I. ÚS 1207/13

18. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 18. dubna 2013 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudců Vojena Güttlera a Pavla Holländera o ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Ludmily Lejnarové, zastoupené Mgr. Ladou Kosánovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Pařížská 9, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. února 2013 č. j. 21 C 124/2011-118, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

S tvrzením porušení práv zaručovaných čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i porušení čl. 90 a čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR a s poukazem na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3923/11, napadá stěžovatelka v záhlaví označené rozhodnutí, jímž jí - v řízení před obecným soudem žalované - byla, s podrobným zdůvodněním, uložena povinnost zaplatit žalobci částku 1 000 Kč s příslušenstvím a nahradit mu poměrnou část nákladů řízení ve výši 4 833,75Kč ve stanovené lhůtě a ohledně částky 3 000 Kč byla žaloba zamítnuta.

Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

V posuzovaném případě stěžovatelka učinila předmětem své ústavní stížnosti částku 1 000 Kč s příslušenstvím a částku 4 833,75 Kč, představující poměrnou část nákladů řízení. Aniž by Ústavní soud, který zároveň připomíná svoji roli, aplikaci podústavního práva obecným soudem hodnotil, připomíná svou judikaturu bagatelních věcí se týkající (např. rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 2777/11 a řada dalších, všechna dostupná na http://nalus.usoud.cz) a na důvody tam uvedené i v této věci odkazuje. Stav vyžadující zásah Ústavního soudu v daném případě zjištěn nebyl, a proto byla stížnost podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2013

Ivana Janů v. r.
předsedkyně senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 1207/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies