II. ÚS 3810/12 #2 - Aplikace § 150 o. s. ř. při rozhodování o náhradě nákladů řízení, které bylo zastaveno dle ust. § 104 o. s. ř., neboť projednání věci bránila překážka dle ust. § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona

18. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti TIM LOGISTIK CZ, s.r.o., Lázeňská 159, Královské Poříčí, zastoupeného JUDr. Karlem Kolářem, advokátem advokátní kanceláře v Mladé Boleslavi, Klaudiánova 135, proti usnesení Krajského soudu Plzni č.j. 25 Co 193/2012-189 ze dne 21. 6. 2012, takto:

Nález Ústavního soudu ze dne 14. 3. 2013 sp. zn. II. ÚS 3810/12 se opravuje tak, že ve výroku se slovo "Rozsudek" nahrazuje slovem "Usnesení".

Odůvodnění

Při vyhotovování shora označeného rozhodnutí Ústavního soudu došlo k chybě v označení rozhodnutí Krajského soudu Plzni. Ústavní soud proto v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 164 o. s. ř. vydal toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2013


Jiří Nykodým
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2013, sp. zn. II. ÚS 3810/12 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies