I. ÚS 1798/14

07. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele Josefa Vacka, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 2576/2013-338 ze dne 3. dubna 2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 23. května 2014 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž stěžovatel brojil proti v záhlaví označenému usnesení Nejvyššího soudu.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 2. června 2014, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Stěžovatel ve svém doplnění, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 12. června 2014, tvrdil zásah do svého práva na spravedlivý proces. Zastoupení advokátem jako podmínka pro vedení řízení před Ústavním soudem ovšem v této lhůtě, ani později, nebyla splněna. Stěžovatel se pouze vyjádřil, že "k advokátům z vlastní zkušenosti nemá důvěru a soudní znalci jsou také právníci se znalostí pracovního práva".

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudkyní zpravodajkou (mimo ústní jednání) návrh stěžovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. července 2014


Kateřina Šimáčková, v. r.
soudkyně zpravodajka


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 1798/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies