IV. ÚS 889/14

08. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Tomáše Lichovníka a soudce zpravodaje Pavla Rychetského o ústavní stížnosti stěžovatelky SYNOT TIP, a.s., se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, zastoupené JUDr. Jaroslavem Novákem, PhD., advokátem se sídlem AK Trojanova 12, 120 00 Praha 2, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2013 č. j. 2 Afs 88/2013-50, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2013 č. j. 29 Af 288/2011-170, rozhodnutí Magistrátu města Brna ze dne 7. 11. 2011 č. j. MMB/0414697/2011 a platebnímu výměru Úřadu městské části Brno - střed ze dne 8. 9. 2011 č. j. 110035676/VANJ/VHA/002, spojené s návrhem na zrušení části třetí zákona č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 7. 3. 2014 doručena ústavní stížnost proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím, se kterou stěžovatelka spojila návrh na zrušení části třetí zákona č. 183/2010 Sb.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 1. 7. 2014 stěžovatelka prostřednictvím svého právního zástupce sdělila, že svůj návrh bere v celém rozsahu zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. července 2014


Vlasta Formánková v. r.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. IV. ÚS 889/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies