IV. ÚS 2710/13

08. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), soudců JUDr. Vlasty Formánkové a JUDr. Tomáše Lichovníka ve věci ústavní stížnosti Blanky Guichenové, zastoupené Mgr. Tomášem Čermákem, advokátem, se sídlem Na Sadech 21, České Budějovice, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2013 č. j. 29 Cdo 1969/2010-315 a proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2010 č. j. 15 Cmo 171/2009-265, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení výše uvedených rozsudků. Je přesvědčena, že jimi byla porušena její základní práva a svobody podle čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dopisem datovaným dne 24. 6. 2014 (doručeném Ústavnímu soudu dne 25. 6. 2014) oznámil advokát stěžovatelky Ústavnímu soudu, že stěžovatelka bere ústavní stížnost ze dne 3. 9. 2013 (která byla Ústavnímu soudu doručena dne 4. 9. 2013) proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2013 č. j. 29 Cdo 1969/2010-315 a proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2010 č. j. 15 Cmo 171/2009-265 s ohledem na mimosoudní dohodu mezi stěžovatelkou, konkursním správcem, úpadcem a zástavním věřitelem, zpět.

Proto Ústavní soud podle ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. července 2014


JUDr. Vladimír Sládeček
předseda senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2710/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies