III. ÚS 1655/14

11. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 11. července 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Ing. Ladislava Militkého, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2014 č. j. 30 Cdo 3480/2013-103, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2013 č. j. 20 Co 107/2013-71 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9. 1. 2013 č. j. 20 C 196/2011-46, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 13. května 2014 elektronické podání stěžovatele bez platného certifikátu a dne 15. května 2014 písemné podání, jež nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud dne 15. 5. 2014 navrhovatele vyzval k odstranění vad jeho návrhu, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy, na niž ovšem nijak nereagoval.

Stěžovatel podal u Ústavního soudu již několik desítek návrhů, většina z dříve podaných byla odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost, některá dosud nejsou vyřízena. Z tohoto množství je patrné, že si je stěžovatel vědom náležitostí, které má podání ústavní stížnosti splňovat. S ohledem na tuto skutečnost Ústavní soud nepokládal za vhodné ani účelné, aby stěžovateli poskytoval pro odstranění vad další lhůtu, když na jeho výzvu nijak nereagoval.

Soudce zpravodaj proto návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 11. července 2014


Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2014, sp. zn. III. ÚS 1655/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies