IV. ÚS 890/14

14. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu Miluše Šoltysové, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 7. 3. 2014 návrh označený jako ústavní stížnost proti usnesení ze dne 29. 1. 2014 sp. zn. 13 C 21/2012 a č. j. 44 Co 445/2013-52.

Protože podání nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla navrhovatelka vyzvána dne 9. 4. 2014 k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů.

K žádosti navrhovatelky ze dne 19. 5. 2014 byla lhůta k odstranění vad návrhu prodloužena do 30. 6. 2014 s tím, že se jedná o lhůtu konečnou. Na toto sdělení Ústavního soudu ze dne 28. 5. 2014 o prodloužení lhůty navrhovatelka reagovala dopisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 6. 2014, v němž žádala o další prodloužení lhůty.

Této opakované žádosti již Ústavní soud nevyhověl, neboť lhůtu k odstranění vad nelze prodlužovat do nekonečna a obcházet tak kogentní ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, podle kterého lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka ve stanovené lhůtě vady návrhu neodstranila, soudce zpravodaj návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2014


JUDr. Vladimír Sládeček
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2014, sp. zn. IV. ÚS 890/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies