II. ÚS 2125/14

15. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 15. července 2014 v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, zastoupeného JUDr. Romanem Poláškem, advokátem se sídlem Trojanova 12, Praha 2, proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2014, č. j. KSPH 37 INS 23802/2012-B-529, za účasti Krajského soudu v Praze jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou elektronicky dne 20. 6. 2014, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaného výroku II usnesení Krajského soudu v Praze, jímž soud v rámci insolvenčního řízení proti dlužníku LESS & FOREST, s. r. o., vedeného pod sp. zn. KSPH 37 INS 23802/2012, nařídil předběžné opatření ve výroku II specifikovaném znění. Stěžovatel svůj návrh odůvodnil porušením základních práv, garantovaných v čl. 11, čl. 36, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatel v ústavní stížnosti mimo jiné tvrdil, že jí podává z "procesní opatrnosti", a to souběžně s odvoláním proti uvedenému předběžnému opatření, neboť ze zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v tehdy platném znění, není jednoznačně zřejmé, zda je odvolání proti němu přípustné. Řízení o podaném odvolání bylo vedeno u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 VSPH 1002/2014.

Podáním ze dne 4. 7. 2014 bylo stěžovatelem Ústavnímu soudu sděleno, že svou ústavní stížnost ze dne 20. 6. 2014 bere "v celém rozsahu zpět", neboť Vrchní soud v Praze dne 18. 6. 2014 vydal usnesení, č. j. 1 VSPH 1002/2014-B-581, jímž k odvolání stěžovatele změnil napadený výrok II usnesení Krajského soudu v Praze tak, že se návrh na vydání předběžného opatření zamítá.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Se zřetelem k výše uvedenému proto Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. července 2014


Jiří Zemánek, v.r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 2125/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies