IV. ÚS 44/13

22. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Vladimíra Sládečka, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Tomáše Lichovníka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky PhDr. Martiny Roučkové, zastoupené JUDr. Vlastimilem Trojanem, advokátem se sídlem Daliborova 648/10, Praha 10, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 58 Co 307/2012-332 ze dne 24. 10. 2012 a výrokům I. a II. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 49 Nc 1446/2008-295 ze dne 20. 4. 2012, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 1. 2013, domáhala se stěžovatelka zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů, a to pro porušení svého práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), práva na ochranu majetku ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny, a porušení principu legitimního očekávání.

Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 7. 2014, vzala stěžovatelka ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.

Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že podmínky citovaného ustanovení byly v projednávaném případě naplněny, soud dle něj postupoval a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 22. července 2014

Vladimír Sládeček, v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 7. 2014, sp. zn. IV. ÚS 44/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies