II. ÚS 1905/14

25. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti Ladislava Hrona, proti postupu Nejvyššího soudu v souvislosti s projednáním dovolání v blíže neoznačené věci, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 3. 6. 2014 se stěžovatel s odkazem na porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhal vydání nálezu, jímž Ústavní soud přikáže Nejvyššímu soudu (který projednává jeho dovolání ze dne 8. 5. 2014 v blíže neoznačené věci), aby nepokračoval v průtazích a ve věci neprodleně jednal.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 16. 6. 2014 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 20 dnů. Zejména byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Současně byl upozorněn na následky neodstranění vytčených vad.

Jak vyplývá z vrácené doručenky, doručující orgán stěžovatele nezastihl, písemnost Ústavního soudu uložil a stěžovateli zanechal výzvu, že zásilka je připravena k vyzvednutí dne 19. 6. 2014. Protože si ji stěžovatel v úložné době nevyzvedl, písemnost byla dne 2. 7. 2014 vložena do jeho domovní schránky. Výzva Ústavního soudu tak byla stěžovateli doručena fikcí dne 29. 6. 2014, přičemž vytčené vady do současné doby neodstranil. Pouze několika přípisy poukázal na neustálé porušování jeho základních práv a urgoval vyřízení věci. Pokud v přípisu ze dne 11. 7. 2014 navrhl, aby Ústavní soud postoupil jeho věc k projednání a rozhodnutí Mezinárodnímu trestnímu soudu, takové oprávnění Ústavnímu soudu nepřísluší. Nelze vyhovět ani stěžovatelovu požadavku na bezplatné přidělení advokáta z Rakouska. Stěžovatel byl přípisem ze dne 16. 6. 2014 dostatečně poučen o tom, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, přičemž byl informován o způsobu, jakým si advokáta lze opatřit.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout s tím, že v určené lhůtě nebyly odstraněny její vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. července 2014


Jiří Zemánek, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 1905/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies