I. ÚS 1696/14

28. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu 1) Ludmily Kosíkové a 2) Jaromíra Kosíka, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podání stěžovatelů titulované jako "Žádost o přezkum řízení" bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 16. 5. 2014. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatelé nebyli zastoupeni advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl každý ze stěžovatelů zvlášť dopisem ze dne 16. 6. 2014 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tyto výzvy mimo jiné obsahovaly upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Stěžovatelce Ludmile Kosíkové byla výzva doručena dne 20. 6. 2014, stěžovateli Jaromíru Kosíkovi byla výzva doručena fikcí dne 30. 6. 2014 (po nevyzvednutí zásilky vložením do domovní či jiné adresátem užívané schránky). Na výzvu však žádný ze stěžovatelů doposud nereagoval.

Stěžovateli zaslané podání nesplňuje předepsané náležitosti zákona o Ústavním soudu, když stěžovatelé nejsou ve věci zastoupeni advokátem. Tato vada návrhu nebyla přes řádné poučení a poskytnutí dostatečně dlouhé lhůty k nápravě odstraněna. Proto nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. července 2014


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 1696/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies