I. ÚS 3329/13

28. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a soudkyně Ivany Janů o ústavní stížnosti stěžovatelky TRANSEA spol. s r. o., se sídlem Velká Bystřice, ČSA 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2013 č. j. 21 Co 333/2013-18 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 5. 2013 č. j. 23 C 287/2012-12, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 1. 11. 2013 se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2013 č. j. 21 Co 333/2013-18, kterým bylo potvrzeno (též napadené) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 5. 2013 č. j. 23 C 287/2012-12 o odmítnutí žaloby stěžovatelky pro neodstraněné vady v intencích § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala nezbytnou náležitost spočívající v právním zastoupení stěžovatelky advokátem podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka dne 25. 6. 2014 - s náležitým poučením o následcích případné nečinnosti - vyzvána k odstranění uvedené vady podání. K tomuto účelu jí byla určena lhůta 20 dnů od doručení výzvy. Výzva Ústavního soudu byla stěžovatelce doručena dne 27. 6. 2014. Aniž došlo k odstranění vytčené vady ústavní stížnosti, vzala tuto stěžovatelka podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 7. 2014 zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatelka, jak výše uvedeno, této možnosti využila a ústavní stížnost vzala zpět, Ústavní soud řízení podle § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. července 2014


Kateřina Šimáčková, v. r.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 3329/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies