I. ÚS 2422/14

29. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne samosoudkyní Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele P. M., zastoupeného JUDr. Pavlem Marťánem, advokátem, se sídlem Latrán 193, Český Krumlov, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 3 To 187/2014-134 ze dne 5. 5. 2014 a rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově č. j. 10 T 9/2014-113 ze dne 3. 3. 2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností stěžovatel napadl v záhlaví tohoto usnesení uvedená rozhodnutí pro rozpor se svými ústavními právy.

Okresní soud napadeným rozsudkem shledal stěžovatele vinným přečinem zanedbání povinné výživy. Krajský soud napadeným usnesením zamítl odvolání stěžovatele.

Stěžovatel proti usnesení krajského soudu nepodal dovolání, ač o možnosti jeho podání byl v usnesení poučen. Podle judikatury Ústavního soudu je podání dovolání v trestní věci podmínkou přípustnosti ústavní stížnosti [stanovisko pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 ze dne 4. 3. 2014 (40/2014 Sb.)].

Ústavní stížnost musí být tedy odmítnuta jako návrh nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. července 2014


Kateřina Šimáčková, v. r.
soudkyně zpravodajka


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 2422/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies