IV. ÚS 1979/14

04. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o stížnosti, kterou podal Stanley Bradley na postup soudů, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 10. června 2014 doručena stížnost stěžovatele na postup soudů v souvislosti s podáním jeho návrhu na střídavou péči, která nesplňovala náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, dané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a to zejména podmínku povinného právního zastoupení advokátem (§ 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 1 a 2 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele výzvou ze dne 23. června 2014 k odstranění vad návrhu a stanovil mu lhůtu 30 dnů. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 23. června 2014.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě, která marně uplynula ve středu dne 23. července 2014, nebyly vytýkané vady návrhu přes řádné poučení odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu než podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podanou ústavní stížnost odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 4. srpna 2014

Vlasta Formánková v.r.
soudkyně zpravodajka

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 8. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1979/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies