III. ÚS 947/14 #2

06. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Tomáše Kačírka a 2. Aloisie Kačírkové, obou zastoupených Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, Husitská 11, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. února 2013 č. j. 22 C 221/2012-21 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2013 č. j. 16 Co 203/2013-46, spojené s návrhem na zrušení části ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jíž byla stanovena promlčecí lhůta šesti měsíců k uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy, takto:

Písemné vyhotovení usnesení Ústavního soudu ze dne 31. března 2014 sp. zn. III. ÚS 947/14 se opravuje tak, že v jeho záhlaví se za slova "návrhem na zrušení části ustanovení § 32 odst. 3" vkládají slova "zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů".Odůvodnění

V záhlaví písemného vyhotovení označeného usnesení došlo ke zjevné nesprávnosti, jež spočívá v opomenutí uvedení zákona, jehož novelizované ustanovení bylo stěžovateli navrženo ke zrušení.

Ústavní soud proto vydal toto opravné usnesení za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 164 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2014

Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 8. 2014, sp. zn. III. ÚS 947/14 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies