III. ÚS 2465/14

07. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatele Maxima Bakoyana, zastoupeného JUDr. Vladimírem Dvořáčkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 32/22, proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 7, který dne 14. července 2014, v souvislosti s řízením ve věci sp. zn. 24 T 150/2013, stěžovatelovu obhájci sdělil, že: "Co se týká obžalovaného, soud mu nedal souhlas k opuštění republiky. Proto jeho pobyt v zahraniční je považován za vyhýbání se řízení s případnými následky útěkové vazby.", takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

1. Ústavní soud obdržel dne 23. července 2014 návrh ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kterým se stěžovatel domáhal toho, aby Ústavní soud nálezem vyslovil, že v záhlaví uvedený postup Obvodního soudu pro Prahu 7 (dále jen "obvodní soud") je porušením stěžovatelova ústavně zaručeného práva na svobodu pohybu ve smyslu čl. 14 odst. 1, 2 a 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Dále stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud zakázal obvodnímu soudu v tomto porušování pokračovat. Vzhledem k akutnosti a vážnosti ohrožení stěžovatelových základních práv a svobod připojil stěžovatel k ústavní stížnosti žádost o její přednostní projednání.

2. Podáním ze dne 1. srpna 2014, doručeným Ústavnímu soudu téhož dne, stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že bere svou ústavní stížnost zpět, neboť obvodní soud od svých zásahů upustil.

3. Ústavní soud, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, dospěl k závěru, že byly splněny podmínky stanovené v ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu, a proto rozhodl, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2014


Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2014, sp. zn. III. ÚS 2465/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies