IV. ÚS 2722/13

11. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), soudců JUDr. Vlasty Formánkové a JUDr. Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti stěžovatelky Compas Capital Consult, s. r. o., se sídlem Frýdlantská 1237, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 62301730, zastoupené Mgr. Bohdanou Šocovou, advokátkou se sídlem Gajdošova 7, 615 00 Brno, doručovací adresa Palackého 641/11, 779 00 Olomouc, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2008 č. j. 50 Cm 95/2007, 50 Cm 97/2007-123, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 2. 2010 č. j. 5 Cmo 172/2009-312 a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2013 č. j. 29 Cdo 2876/2010-483, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2722/13, a ústavní stížnosti stěžovatele Město Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, IČ: 00284301, zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Schreiberem, advokátem se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2008 č. j. 50 Cm 95/2007, 50 Cm 97/2007-123, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 2. 2010 č. j. 5 Cmo 172/2009-312 a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2013 č. j. 29 Cdo 2876/2010-483, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2758/13, o spojení věcí, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2722/13 a IV. ÚS 2758/13 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 2722/13.

Odůvodnění

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Obě uvedené stížnosti tyto podmínky splňují, neboť směřují proti totožným rozhodnutím, týkají se týchž účastníků a souvisejí tak spolu i skutkově. Proto je Ústavní soud podle výše citovaných ustanovení z důvodu hospodárnosti a efektivnosti řízení spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2014

JUDr. Vladimír Sládeček
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2722/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies