I. ÚS 2340/13 #2

12. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Ludvíka Davida a Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Ing. Marie Adámkové, zastoupeného advokátem JUDr. Ondřejem Moravcem, se sídlem Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové, proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský kraj ze dne 31. 5. 2013 č. j. 2430469/13/2122-20300-203234, spojené s návrhem na zrušení části ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, takto:

V řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky vedené pod sp. zn. I. ÚS 2340/13 se pokračuje.

Odůvodnění:

I.
Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá, aby Ústavní soud zrušil rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský kraj ze dne 31. 5. 2013, č. j. 2430469/13/2122-20300-203234. Řízení o ústavní stížnosti je vedeno pod sp. zn. I. ÚS 2340/13. S návrhem na zrušení uvedeného rozhodnutí se domáhala rovněž zrušení části ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesením ze dne 31. 10. 2013, č. j. I. ÚS 2340/13-21, byl návrh na zrušení části ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů postoupen k rozhodnutí plénu Ústavního soudu a řízení o ústavní stížnosti bylo přerušeno.

Usnesením ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 51/13, plénum Ústavního soudu návrh stěžovatelky odmítlo, neboť již předtím byl Ústavnímu soudu doručen návrh skupiny senátorů na zrušení totožné části zákona, zapsaný pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13, o kterém plénum ústavního soudu rozhodlo nálezem ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13. Odpadl tak důvod přerušení řízení o ústavní stížnosti, a proto Ústavní soud rozhodl o pokračování v tomto řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2014


Kateřina Šimáčková v. r.
předsedkyně I. senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 2340/13 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies