I. ÚS 2490/13 #2

12. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů a) Jiřiny Veselé, b) Mgr. Hany Sedlacek, c) DipIng. Zdeňka Veselého a d) Ing. Vítězslava Veselého, všech zastoupených JUDr. Ivanou Sittkovou, advokátkou, se sídlem Medkova 913/48, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 17 Co 59/2013-155 ze dne 6. 5. 2013 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 12 C 316/2006-120 ze dne 26. 3. 2012, takto:

V záhlaví usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2014 č. j. I. ÚS 2490/13-12 se opravuje označení rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 tak, že text "12 C 326/2006-120" se nahrazuje textem "12 C 316/2006-120".

Odůvodnění:

Ve shora označené věci Ústavní soud rozhodl usnesením ze dne 21. 5. 2014, jímž ústavní stížnost stěžovatelů odmítl. V záhlaví usnesení došlo k písařské chybě v označení napadeného rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2, na což byl Ústavní soud upozorněn sdělením tohoto soudu ze dne 18. 7. 2014. Za této situace Ústavní soud postupoval v souladu s § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a vydal toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2014

Kateřina Šimáčková, v. r.
předsedkyně senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 2490/13 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies