II. ÚS 2061/14

12. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Tomáše Taufera, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 10. 2013, č. j. 49 Cm 132/2005-520, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2014, č. j. 14 Cmo 132/2014-622, za účasti Krajského soudu v Plzni a Vrchního soudu v Praze jako účastníků řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou dne 18. 6. 2014, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných usnesení Krajského soudu v Plzni a Vrchního soudu v Praze. Stěžovatel se označil za obecného zmocněnce, který zastupuje celkem 20 osob jako údajných stěžovatelů. Plnou moc, která by toto zastupování prokazovala, však k ústavní stížnosti nepřiložil.

Proto Ústavní soud dne 25. 6. 2014 vyzval Tomáše Taufera i ostatních 20 označených osob k odstranění vad podaného návrhu s poučením (mimo jiné), že navrhovatelé musí být zastoupeni advokátem.

Podáním ze dne 14. 7. 2014 bylo stěžovatelem Tomášem Tauferem Ústavnímu soudu sděleno, že "všichni stěžovatelé, z důvodu co nejmenšího zatížení soudní soustavy, berou tímto ústavní stížnost v celém rozsahu zpět a navrhují, aby Ústavní soud dané řízení bez dalšího zastavil."

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Se zřetelem k výše uvedenému proto Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Pro úplnost Ústavní soud uvádí, že v daném případě má za to, že stěžovatelem je toliko pan Tomáš Taufer a nikoliv jím označené další osoby, neboť jmenovaný Ústavnímu soudu nikterak nedoložil, že je skutečně oprávněn je v tomto řízení zastupovat. Ostatně, k dnešnímu dni Ústavní soud obdržel písemné vyjádření třech z těchto osob, které sdělily, že žádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem nepodaly a ani o něm neví.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2014


Jiří Zemánek, v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. II. ÚS 2061/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies