I. ÚS 745/12

13. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Ludvíka Davida a Ivany Janů (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti stěžovatele Františka Tesaře, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem, se sídlem Lidická 57, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 11. 2011, č. j. 20 Co 915/2010-53, a proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 24. 9. 2007, č. j. 105 Nc 5743/2007-3, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel ústavní stížností doručenou dne 2. 3. 2012 napadl shora označená rozhodnutí obecných soudů.

Dne 1. 8. 2014 bylo Ústavnímu soudu doručeno zpětvzetí ústavní stížnosti. Bylo zdůvodněno odpadnutím zásahu do základních práv stěžovatele.

Z ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že ústavní stížnost lze vzít zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; následkem zpětvzetí je zastavení řízení. Vzhledem k tomu, že tato situace nastala i v souzené věci, Ústavní soud na základě dispozičního úkonu stěžovatele řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2014


Kateřina Šimáčková, v.r.
předsedkyně senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 745/12, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies