II. ÚS 1914/14

13. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci navrhovatelů Miluše Turbákové a Štefana Turbáka, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Dne 3. 6. 2014 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatelů. Protože toto podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), včetně absence právního zastoupení, byli navrhovatelé vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a poučeni o tom, že dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí.

Výše uvedená výzva byla dle doručenek navrhovatelce doručena dne 26. 6. 2014 a v případě navrhovatele byla připravena k vyzvednutí dne 24. 6. 2014, přičemž uplynutím desátého dne od tohoto jejího uložení došlo k jejímu doručení náhradním způsobem (fikcí) ve smyslu § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

Navrhovatelé v určené lhůtě vady návrhu neodstranili. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na dané skutečnosti Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2014


Radovan Suchánek v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. II. ÚS 1914/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies