IV. ÚS 2408/14

14. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Bořivoje Pauka, zastoupeného JUDr. Jindřichem Finkem, advokátem se sídlem v Brně, Pražská 675/10, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. května 2014 č. j. 9 Afs 89/2013-56, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. srpna 2013 č. j. 29 Af 97/2011-90, rozhodnutím Finančního ředitelství v Brně ze dne 24. května 2011 č. j. 5646/11-1100-709857, 5647/11-1100-709857 a 5648/11-1100-709857 a rozhodnutím Finančního úřadu Brno I ze dne 31. května 2007 č. j. 165370/07/288513/1440 - platební výměr č. 1070000739, č. j. 165378/07/288513/1440 - platební výměr č. 1070000740 a č. j. 165394/07/288513/1440 - platební výměr č. 1070000741, o vyloučení soudkyně Vlasty Formánkové z projednání a rozhodování věci, takto:

Soudkyně Vlasta Formánková není vyloučena z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2408/14.

Odůvodnění

I.
1. Stěžovatel ve svém podání ze dne 31. 7. 2014, doručeném Ústavnímu soudu dne 1. 8. 2014, vznesl ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") námitku podjatosti soudkyně Vlasty Formánkové, kterou odůvodnil z odborného a mravního hlediska zcela chybným rozhodováním uvedené soudkyně ve věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 243/06. Za těchto okolností je dle stěžovatele Vlasta Formánková vyloučena z rozhodování v jeho věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2408/14.

2. K takto vznesené námitce se vyjádřila soudkyně Vlasta Formánková a uvedla, že vznesená námitka vychází z nesouhlasu s předchozím rozhodováním Ústavního soudu a ke stěžovateli či jeho zástupci, jakož i jiným účastníkům předmětných řízení, nemá žádný osobní poměr, a necítí se proto být podjatá.

II.
3. Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr mj. k věci či účastníkům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

4. Třetí senát neshledal, že by byly dány důvody pro vyloučení soudkyně Vlasty Formánkové, s ohledem na to, že žádné okolnosti naplňující podmínky shora citovaného ustanovení zákona o Ústavním soudu nebyly zjištěny a stěžovatel ani žádné ve smyslu citovaného ustanovení relevantní skutečnosti netvrdil.

5. Protože nebyly naplněny podmínky pro vyloučení z projednání a rozhodování věci podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, bylo rozhodnuto, že soudkyně Vlasta Formánková není vyloučena z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2408/14.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. srpna 2014

Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2408/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies