III. ÚS 1382/14

18. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele Patrika Packy, t.č. Vazební věznice, Liberec, bez právního zastoupení, proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, v trestní věci vedené pod sp. zn. 52 T 9/2013, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost byla doručena Ústavnímu soudu dne 14. 4. 2014.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh stěžovatele trpí formálními vadami. Stěžovatel především není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a k jeho návrhu nejsou připojeny kopie napadených rozhodnutí (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud stěžovatele výzvou ze dne 30. 4. 2014 poučil o nutných náležitostech podání a vyzval ho k odstranění vad jeho podání. K tomu mu stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ho Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Stěžovatel výzvu k odstranění vad obdržel dne 5. 5. 2014, ale vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranil. Vzhledem k tomu, že stěžovatel požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad, Ústavní soud tuto lhůtu prodloužil, a to do dne 5. 7. 2014. Stěžovatel ale vady neodstranil a opětovně požádal o prodloužení lhůty k jejich odstranění. Ústavní soud stěžovateli prodloužil lhůtu k odstranění vad do dne 14. 8. 2014 s tím, že jej upozornil, že se již jedná o poslední prodloužení této lhůty.

Stěžovatel však ani v opakovaně prodloužené lhůtě vady svého podání neodstranil.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatele soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. srpna 2014


Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2014, sp. zn. III. ÚS 1382/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies