III. ÚS 1955/14

19. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatele P. R., t. č. Věznice Ostrov nad Ohří, zastoupeného JUDr. Pavlem Zálišem, advokátem se sídlem v Mariánských Lázních, Nádražní náměstí 299, proti rozhodnutím vydaným v trestní věci vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 13 T 154/2011, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

1. Ústavní soud obdržel dne 6. června 2014 návrh ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kterým se stěžovatel domáhal toho, aby sjednal nápravu pochybení, jichž se měly dopustit orgány činné v trestním řízení v záhlaví uvedené trestní věci.

2. Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. srpna 2014, stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že bere svou ústavní stížnost zpět. Ústavní soud s ohledem na obsah daného podání vyšel z toho, že stěžovatel vzal svou ústavní stížnost zpět, čímž byly naplněny podmínky zastavení řízení ve smyslu ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud tedy rozhodl, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. srpna 2014


Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. III. ÚS 1955/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies