III. ÚS 1981/14

19. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o návrhu Václava Havelky, proti usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 19. 4. 2014 č. j. 30 Cdo 1497/2014-103, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 10. 6. 2014 navrhovatel napadá v záhlaví uvedené rozhodnutí obecného soudu vydané v jeho občanskoprávní věci.

Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož nesplňuje požadavky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel především nesplnil podmínku povinného zastoupení advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

Ve výzvě k odstranění těchto vad podání, která byla navrhovateli doručena dne 25. 6. 2014, jej Ústavní soud poučil o náležitostech řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, a stanovil mu k tomu lhůtu 30 dní. Zároveň navrhovatele upozornil, že pokud nebudou vytýkané vady podání ve lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. srpna 2014


Vladimír Kůrka v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. III. ÚS 1981/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies