III. ÚS 2645/14

21. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci návrhu Naděždy Maurerové, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2014 č. j. 4 Ads 84/2013-44 a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 7. 2013 č. j. 16 Ad 28/2012-64, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 8. 8. 2014 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatelky směřující dle svého obsahu proti v záhlaví označeným usnesením Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Plzni.

Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

O posledním procesním prostředku (kasační stížnosti) bylo rozhodnuto usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2014 č. j. 4 Ads 84/2013-44; z přiložené kopie tohoto usnesení, jakož i vlastní úřední činností Ústavní soud zjistil, že bylo doručeno ustanovenému zástupci navrhovatelky JUDr. Vlastě Dohnalové již 4. 3. 2014.

Jestliže nyní posuzovaný návrh navrhovatelky, doručený Ústavnímu soudu 8. 8. 2014, byl podán k poštovní přepravě dne 6. 8. 2014, je zjevné, že se tak stalo po uplynutí shora zaznamenané zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti.

Proto nezbylo než soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) postupovat podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, a návrh navrhovatelky odmítnout, neboť jde o návrh podaný po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Za těchto okolností Ústavní soud nevyvozoval žádné důsledky z nedostatků návrhu včetně nedostatku povinného zastoupení navrhovatelky, neboť ani jejich odstranění by se dovozeného závěru nemohlo objektivně jakkoliv dotknout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. srpna 2014


Vladimír Kůrka v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2014, sp. zn. III. ÚS 2645/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies