II. ÚS 701/14

26. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Novotného, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Slaninou, advokátem, se sídlem Pravdova 1113/II, 377 01 Jindřichův Hradec, směřující proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. října 2013, č. j. 7 Cmo 429/2012-373, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel ústavní stížností ze dne 19. února 2014 brojil proti výše uvedenému rozhodnutí, jímž mělo být nesprávně rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Podáním ze dne 19. srpna 2014 doručeným Ústavnímu soudu téhož dne vzal stěžovatel svoji ústavní stížnost zpět.

Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Stěžovatel této možnosti využil, a proto Ústavní soud rozhodl o zastavení řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 26. srpna 2014


Jiří Zemánek v. r.
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. II. ÚS 701/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies