I. ÚS 1615/14

28. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatele M. Š., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, se sídlem nám. Míru 55, 507 11 Valdice, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 2. 2013 sp. zn. 7 To 124/2012 a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 4. 2014 sp. zn. 7 To 29/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 7. 5. 2014 stěžovatel napadl rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 2. 2013 sp. zn. 7 To 124/2012, jímž byl uznán vinným ze spáchání trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v rozhodném znění, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 let. Předmětem ústavní stížnosti bylo rovněž usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 4. 2014 sp. zn. 7 To 29/2014, kterým byla zamítnuta stěžovatelova stížnost ve věci návrhu na povolení obnovy trestního řízení.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala nezbytné náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel dne 16. 6. 2014 a posléze znovu dne 11. 7. 2014 - s náležitým poučením o následcích případné nečinnosti - vyzván k odstranění vad podání, spočívajících v absenci povinného právního zastoupení advokátem podle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu a v nedostatku dalších zákonných náležitostí návrhu ve smyslu téhož předpisu. K tomuto účelu mu byla pokaždé určena lhůta 30 dnů od doručení výzvy. Poslední výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena dne 14. 7. 2014. Následujícího dne mu počala běžet stanovená 30denní lhůta, která marně uplynula dne 13. 8. 2014.

Ústavní soud proto ústavní stížnost mimo ústní jednání odmítl pro neodstranění vad podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2014


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 1615/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies