I. ÚS 1723/14 #2

01. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl předsedkyní senátu o opravném usnesení ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., se sídlem Pražská 264, Slaný, právně zastoupené Mgr. Ivem Siegelem, advokátem, se sídlem Školská 38, 110 00 Praha 1, proti rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 4. dubna 2014 č. j. 110 EC 92/2012-110, za účasti Okresního soudu v Kladně jako účastníka řízení, takto:

V usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1723/14 se doplňuje výrok, který zní:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Při vyhotovení shora označeného usnesení Ústavního soudu došlo ke zjevné písařské chybě spočívající v neuvedení výroku.

Dle § 164 o. s. ř ve spojení s § 63 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, předseda senátu opraví v rozhodnutí kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům.

Vzhledem k tomu, že v citovaném usnesení Ústavního soudu byla zjištěna taková chyba, jakož i tomu, že není možno provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, rozhodl Ústavní soud usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 16. září 2014


Kateřina Šimáčková, v.r.
předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 1723/14 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies