III. ÚS 1705/13 #2

03. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., IČ 60741881, se sídlem Zvonařka 92/5, Brno, zastoupené Mgr. Milošem Procházkou, advokátem se sídlem Divadelní 4, Brno, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. března 2013 č. j. 4 As 82/2012-90 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. října 2012 č. j. 30 A 91/2011-68, opravným usnesením, takto:

Písemné vyhotovení usnesení Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2014 č. j. III. ÚS 1705/13-10 se opravuje tak, že v záhlaví se označení stěžovatelky "JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., IČ 60741881, se sídlem Zvonařka 92/5, Brno" mění na "Brněnské komunikace a.s., IČ 60733098, se sídlem Brno - Štýřice, Renneská třída 787/1a".

Odůvodnění

V písemném vyhotovení označeného usnesení došlo ke zjevné nesprávnosti, jež spočívá v uvedení nepřesného označení původní stěžovatelky, která v průběhu řízení o ústavní stížnosti zanikla v důsledku fúze sloučením se svým právním nástupcem společností Brněnské komunikace a. s., IČ 60733098, se sídlem Brno - Štýřice, Renneská třída 787/1a.

Ústavní soud proto vydal toto opravné usnesení za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 107, § 164 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. září 2014


Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2014, sp. zn. III. ÚS 1705/13 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies